Vui lòng chờ trong giây lát

Dược Việt Nam kế hoạch lãi giảm 8%, không chia cổ tức 2017

(NDH) Kế hoạch lãi sau thuế năm 2018 là 223 tỷ đồng, giảm 8% so với kết quả thực hiện năm trước do giảm các khoản thu từ hợp tác kinh doanh, lãi tiền gửi hoặc lợi nhuận từ đầu tư tài chính.

Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP (MÃ: DVN) vừa công bố tờ trình họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

HĐQT trình kế hoạch kinh doanh 2018 đều giảm so với kết quả thực hiện năm trước. Doanh thu hợp nhất 6.681,5 tỷ đồng, giảm 6%; lợi nhuận sau thuế mục tiêu 223 tỷ đồng, giảm 8%. Kết quả thực hiện năm trước tính từ ngày 8/12/2016 đến ngày 31/12/2017, tính từ ngày thực hiện cổ phần hóa.

Lý giải việc chỉ tiêu năm 2018 giảm, DVN cho biết hiện nay nhiều doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp của tổng côn ty đang đầu tư xây dựng nhà máy mới, nâng cấp dây chuyền nên hiệu quả kinh doanh tạm thời giảm sút. Các doanh nghiệp chi trả cổ tức ở mức thấp hơn hoặc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu.

Doanh thu, lợi nhuận từ hợp tác kinh doanh, lãi tiền gửi giảm khoảng 20 tỷ đồng do cuối năm trước và đầu năm nay, DVN đã chuyển 173 tỷ đồng tiền mua cổ phần CTCP Sanofi Việt Nam và chi 33 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi CTCP Dược Danapha.

Năm 2018, lợi nhuận từ đầu tư tài chính của DVN giảm 14,7 tỷ đồng so Imexpharm trả cổ tức 20%, trong đó chỉ có 5% bằng tiền. Dự kiến ban đầu DVN nhận 100% cổ tức tiền mặt.

Đồng thời, CTCP dược phẩm TW 1 - Pharbaco dự kiến không trả cổ tức năm 2017 cũng làm hao hụt khoảng 5,7 tỷ đồng cổ tức cho DVN.

Trong năm 2018, DVN đặt kế hoạch khai thác có hiệu quả quỹ đất đang quản lý và sử dụng. Với dự án 178 Điện Biên Phủ, TP HCM, DVN đang làm việc về việc nâng cao số tầng so với thiết kế ban đầu. Với dự án 95 Láng Hạ, Hà Nội, DVN phối hợp báo cáo các cơ quan có thẩm quyền sớm xem xét chấp thuận chủ đầu tư thực hiện dự án làm cơ sở thực hiện các bước tiếp theo. Dự án 60 B Nguyễn Huy Tưởng, Hà Nội đang triển khai công tác quảng cáo, đã ký hợp đồng với đơn vị tư vấn bán hàng để tìm kiếm đối tác chuyển nhượng.

Dự kiến trong năm 2018, DVN cũng sẽ mua thêm cổ phần các doanh nghiệp có kế hoạch phát hành cổ phiếu. Đối với các doanh nghiệp có tỷ lệ nắm giữ thấp, hiệu quả không cao, DVN sẽ lựa chọn thời điểm thoái vốn.

HĐQT trình cổ đông không chia cổ tức năm 2017 do lợi nhuận sau thuế không nhiều. Với năm 2018, HĐQT sẽ trình đại hội kế hoạch chi trả gần nhất để được xem xét, quyết định.

Dược Việt Nam kế hoạch lãi giảm 8%, không chia cổ tức 2017 Dược Việt Nam kế hoạch lãi giảm 8%, không chia cổ tức 2017
10 3179 56 reviews

(NDH) Kế hoạch lãi sau thuế năm 2018 là 223 tỷ đồng, giảm 8% so với kết quả thực hiện năm trước do giảm các khoản thu từ hợp tác kinh doanh, lãi tiền gửi hoặc lợi nhuận từ đầu tư tài chính.

 

Doanh nghiệp

Thông tin thị trường
  • Tất cả
  • Tất cả
  • Hose
  • HNX
  • UPCom
Bình luận mới
Top