Vui lòng chờ trong giây lát

Dược Hà Tây muốn thưởng toàn bộ ESOP cho Tổng giám đốc

(NDH) Công ty đã tạm ứng cổ tức bằng tiền 20%, ngoài ra còn muốn chia thưởng 10% bằng cổ phiếu và thưởng toàn bộ ESOP trị giá gần 4 tỷ đồng cho Tổng giám đốc.

Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây (HNX: DHT) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 để thông qua phương án phân phối lợi nhuân năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019.

Trong năm 2018, Dược Hà Tây ghi nhận doanh thu 1.705 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2017. Lợi nhuận sau thuế thu về gần 85 tỷ, tăng trưởng 10%. Với lợi nhuận đạt được, công ty quyết định phân phối cổ tức bằng tiền mặt 20% (đã chia trong năm 2018), chia thưởng cổ phiếu 10%, trích thưởng bằng cổ phiếu cho Tổng giám đốc Lê Xuân Thắng gần 4 tỷ đồng.

Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2018 của DHT.

Cụ thể, công ty sẽ chia thưởng cổ phiếu 10% cho cổ đông hiện hữu nhằm tăng vốn điều lệ, tương ứng với phát hành thêm 1,88 triệu cổ phiếu. Nguồn vốn lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Dược Hà Tây cũng xin ý kiến về phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP). Số lượng phát hành là 398.500 cổ phiếu, tương ứng giá trị theo mệnh giá gần 4 tỷ đồng. Đáng chú ý, toàn bộ lượng cổ phiếu ESOP này đều thưởng cho Tổng giám đốc Lê Xuân Thắng. Cổ phiếu cũng được tự do chuyển nhượng.

Về phương hướng hoạt động năm 2019, công ty đặt chỉ tiêu tổng doanh thu 1.700 tỷ đồng, đi ngang so với 2018. Lợi nhuận trước thuế cũng đi ngang ở mức 102 tỷ đồng. Cổ tức dự kiến cho năm 2019 là 20%.

Dược Hà Tây muốn thưởng toàn bộ ESOP cho Tổng giám đốc Dược Hà Tây muốn thưởng toàn bộ ESOP cho Tổng giám đốc
10 886 56 reviews

(NDH) Công ty đã tạm ứng cổ tức bằng tiền 20%, ngoài ra còn muốn chia thưởng 10% bằng cổ phiếu và thưởng toàn bộ ESOP trị giá gần 4 tỷ đồng cho Tổng giám đốc.

 

Doanh nghiệp

Thông tin thị trường
  • Tất cả
  • Tất cả
  • Hose
  • HNX
  • UPCom
Bình luận mới
Top