Vui lòng chờ trong giây lát

Dự thảo Luật Chứng khoán sửa đổi: Chính phủ hướng dẫn cụ thể quy định tham gia của NĐTNN

(NDH) Dự án Luật quy định nguyên tắc NĐTNN, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài khi tham gia đầu tư, hoạt động trên TTCK Việt Nam tuân thủ quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài, điều kiện, trình tự, thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

Chính phủ đã hoàn thiện dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi) và có Tờ trình số trình Quốc hội về dự án Luật. Dự thảo Luật quy định hiệu lực thi hành của Luật là từ 1/1/2021.

Trong dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi) này, một điểm đáng chú ý đó là việc tham gia của nhà đầu tư nước ngoài trên TTCK Việt Nam.

Trong đó, nhằm triển khai việc mở cửa thị trường cho nhà đầu tư nước ngoài được thực hiện từng bước theo lộ trình, bảo đảm dư địa cho các Bộ ngành trong đàm phán và ký kết các thỏa ước quốc tế; Dự thảo Luật quy định nguyên tắc nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài khi tham gia đầu tư, hoạt động trên TTCK Việt Nam tuân thủ quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài, điều kiện, trình tự, thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

Chính phủ được giao hướng dẫn cụ thể về quy định này, thay vì quy định chi tiết tại dự thảo Luật tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài như nội dung chính sách đề nghị xây dựng Luật.

Ngoài ra, việc tham gia của nhà đầu tư nước ngoài trong công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ cũng được Dự thảo luật hóa, bổ sung quy định này, thể hiện rõ việc thực hiện cam kết của Việt Nam khi gia nhập WTO trong lĩnh vực chứng khoán.

Dự án Luật còn giao Chính phủ quy định cụ thể việc áp dụng các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn TTCK; hướng dẫn cụ thể việc chào bán cổ phiếu thấp hơn mệnh giá; quy định chi tiết về công ty đại chúng; quy định về quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán.

Dự thảo Luật Chứng khoán sửa đổi: Chính phủ hướng dẫn cụ thể quy định tham gia của NĐTNN  Dự thảo Luật Chứng khoán sửa đổi: Chính phủ hướng dẫn cụ thể quy định tham gia của NĐTNN
10 2397 56 reviews

(NDH) Dự án Luật quy định nguyên tắc NĐTNN, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài khi tham gia đầu tư, hoạt động trên TTCK Việt Nam tuân thủ quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài, điều kiện, trình tự, thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

 

Chứng khoán

Thông tin thị trường
  • Tất cả
  • Tất cả
  • Hose
  • HNX
  • UPCom
Bình luận mới
Top