Vui lòng chờ trong giây lát

DPM điều chỉnh kế hoạch lãi 2018 lên 620 tỷ đồng, tăng 67%

(NDH) Sản lượng sản xuất và tiêu thụ của DPM điều chỉnh giảm, tuy nhiên doanh thu và lợi nhuận điều chỉnh tăng.

Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí-CTCP (HoSE: DPM) vừa công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2018.

Nhìn chung, kế hoạch sản lượng của DPM phần lớn điều chỉnh giảm. Sản lượng sản xuất NPK giảm 120.000 tấn xuống 50.000 tấn. Phân UFC85 giảm sản xuất 500 tấn. Sản lượng phân Đạm Phú Mỹ tiêu thụ giảm 20.000 tấn còn 800.000 tấn. Sản lượng tiêu thụ NPK giảm 115.000 tấn xuống 35.000 tấn.

Mặc dù giảm mạnh sản lượng NPK và Đạm Phú Mỹ, kế hoạch doanh thu và lợi nhuận của công ty lại điều chỉnh tăng mạnh.

Về hợp nhất, doanh thu điều chỉnh tăng từ 8.577 tỷ lên 9.050 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế tăng từ 442 tỷ lên 730 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế điều chỉnh tăng 67% lên 620 tỷ đồng.

DPM mới đây cũng thông báo ngày 25/12 là thời điểm chốt danh sách cổ đông để họp Đại hội đồng cổ đông bất thường vào tháng 1/2019.

Bên cạnh đó, DPM cũng vừa thực hiện theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước về kết quả kiểm tra BCTC, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước năm 2016, 2017. Đáng chú ý nhất là lợi nhuận trước thuế năm 2017 được điều chỉnh tăng từ mức 853 tỷ lên 1.052 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế được điều chỉnh tăng 187 tỷ, từ mức 708 tỷ lên 895 tỷ đồng.

DPM điều chỉnh kế hoạch lãi 2018 lên 620 tỷ đồng, tăng 67% DPM điều chỉnh kế hoạch lãi 2018 lên 620 tỷ đồng, tăng 67%
10 1326 56 reviews

(NDH) Sản lượng sản xuất và tiêu thụ của DPM điều chỉnh giảm, tuy nhiên doanh thu và lợi nhuận điều chỉnh tăng.

 

Doanh nghiệp

Thông tin thị trường
  • Tất cả
  • Tất cả
  • Hose
  • HNX
  • UPCom
Bình luận mới
Top