Vui lòng chờ trong giây lát

Điều kiện xét nâng bậc lương trước thời hạn

Bà Trần Thị Lành (anhthuit2@...) là giáo viên THPT, hưởng lương bậc 6/9 từ tháng 8/2008. Tháng 8/2011 bà có quyết định nâng lương lên bậc 7/9. Tháng 11/2010 bà được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen và UBND tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh. Bà Lành muốn được biết bà có được nâng lương trước thời hạn không?
Tin đọc nhiều

Về vấn đề trên, Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng Luật sư Khánh Hưng - Đoàn Luật sư Hà Nội trả lời như sau:

Chế độ nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được quy định tại điểm 1, Mục III Thông tư số 03/2005/TT-BNV ngày 5/1/2005 đã được bổ sung theo điểm 3, Mục I Thông tư số 83/2005/TT-BNV ngày 10/8/2005 của Bộ Nội vụ như sau:

Đối tượng xét nâng lương trước thời hạn

Cán bộ, công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc đã được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận (bằng văn bản) trong thực hiện nhiệm vụ, nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và còn thiếu từ 1-12 tháng để được nâng bậc lương thường xuyên thì được xét nâng 1 bậc lương trước thời hạn tối đa là 12 tháng so với thời gian quy định nâng bậc lương thường xuyên.

Chỉ tiêu nâng bậc lương trước thời hạn

Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ trong một năm không quá 5% tổng số cán bộ, công chức, viên chức thuộc biên chế trả lương của cơ quan, đơn vị.

Cứ trong 20 biên chế trả lương (không tính số biên chế dư ra dưới 20 người sau khi lấy tổng số biên chế trả lương của cơ quan, đơn vị chia cho 20), cơ quan, đơn vị được xác  định có 1 người thuộc chỉ tiêu được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc.

Căn cứ vào cách tính này, vào quý IV hàng năm khi báo cáo về kết quả nâng bậc lương, cơ quan, đơn vị (bao gồm cả cơ quan, đơn vị có dưới 20 biên chế trả lương) báo cáo cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp để theo dõi và kiểm tra về số người thuộc chỉ tiêu được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong năm sau liền kề của cơ quan, đơn vị mình. Cơ quan quản lý cấp trên căn cứ vào tổng số biên chế dư ra dưới 20 người theo báo cáo của các cơ quan, đơn vị trực thuộc để giao thêm số người được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc (trong năm sau liền kề) ngoài số người thuộc chỉ tiêu theo tỷ lệ không quá 5% của cơ quan, đơn vị trực thuộc (trong đó ưu tiên cho các đơn vị có dưới 20 biên chế và đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác), nhưng phải bảo đảm tổng số người được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc ở các cơ quan, đơn vị trực thuộc không vượt quá 5% tổng số biên chế trả lương tính theo báo cáo của tất cả các cơ quan, đơn vị trực thuộc.

Nếu đến hết quý I ở năm sau liền kề, cơ quan, đơn vị không thực hiện hết số người thuộc chỉ tiêu được nâng bậc lương trước thời hạn của năm đó (kể cả số người được cơ  quan quản lý cấp trên giao thêm, nếu có) thì không được tính vào chỉ tiêu nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc của các năm sau.

Việc xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức được căn cứ vào thành tích xuất sắc cao nhất mà cán bộ, công chức, viên chức đạt được trong suốt thời gian giữ bậc lương và không được thực hiện hai lần nâng bậc lương trước thời hạn trở lên trong thời gian giữ một bậc lương.

Thời điểm tính hưởng bậc lương mới

Thời điểm tính hưởng bậc lương mới do được nâng bậc lương trước thời hạn được tính kể từ ngày cán bộ, công chức, viên chức có số tháng giữ bậc lương cũ cộng với số tháng được nâng bậc lương trước thời hạn bằng số tháng theo quy định để được nâng bậc lương thường xuyên. Trường hợp ngày ký quyết định nâng bậc lương trước thời hạn sau thời điểm được tính hưởng bậc lương mới thì cán bộ, công chức, viên chức được truy lĩnh tiền và truy nộp bảo hiểm xã hội phần chênh lệch tiền lương tăng thêm giữa bậc lương mới so với bậc lương cũ.

Tiêu chuẩn, cấp độ về lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ và thời gian được nâng bậc lương trước thời hạn tương ứng với từng cấp độ thành tích khác nhau của cán bộ, công chức, viên chức do Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý cán bộ, công chức, viên chức trao đổi với cấp ủy và Ban Chấp hành Công đoàn cùng cấp quy định căn cứ vào quy định này, những cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện được xét nâng bậc lương trước thời hạn hàng năm do tập thể bình chọn, nhưng mỗi năm không quá 5% tổng số biên chế trả lương của cơ quan, đơn vị.

Trường hợp bà Trần Thị Lành là giáo viên THPT, hưởng mức lương bậc 6/9 từ tháng 8/2008. Tháng 8/2011 bà được quyết định nâng lương lên bậc 7/9.

Do có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, tháng 11/2010 bà Lành đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen và UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận chiến sĩ thi đua cấp tỉnh. Khi đó bà Lành đang hưởng mức lương bậc 6/9 từ tháng 8/2009, đến tháng 8/2011 là đến hạn nâng bậc lương thường xuyên. Như vậy vào thời điểm bà Lành được khen thưởng (tháng 11/2010) thì còn thiếu 9 tháng nữa là đến tháng 8/2011 bà Lành được nâng bậc lương thường xuyên. Theo quy định nêu trên, bà Lành thuộc diện được xét nâng bậc lương 7/9 trước thời hạn.

Tuy nhiên, việc xét nâng bậc lương trước thời hạn, thời gian được nâng bậc lương trước thời hạn do Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý bà trao đổi thống nhất với cấp ủy và Ban Chấp hành Công đoàn cùng cấp, đồng thời phụ thuộc vào sự bình chọn của tập thể, theo chỉ tiêu một năm bình chọn không quá 5% tổng số biên chế trả lương của cơ quan, đơn vị.

Thông tin bà  Lành cung cấp không nêu rõ quyết định nâng lương lên bậc 7/9 được ký vào tháng 8/2011 là quyết định nâng lương đúng thời hạn (hưởng lương bậc 7/9 từ tháng 8/2011), hay quyết định nâng lương trước thời hạn. Nếu đó là quyết định nâng lương trước thời hạn ký sau thời điểm được tính hưởng bậc lương mới thì bà được truy lĩnh và truy nộp bảo hiểm xã hội phần chênh lệch tiền lương tăng thêm giữa bậc 7/9 so với bậc 6/9 tương ứng với số tháng được nâng lương trước thời hạn ghi trong quyết định nâng bậc lương.

                                                                                              Luật sư Trần Văn Toàn

                                                                                VPLS Khánh Hưng – Đoàn Luật sư Hà Nội

 

Bạn đọc có câu hỏi thắc mắc về các vấn đề chính sách, pháp luật xin nhấn vào đây để gửi cho NDHMoney.vn hoặc gửi trực tiếp về về địa chỉ cauhoi@ndh.vn để được các luật sư tư vấn trả lời.
Điều kiện xét nâng bậc lương trước thời hạn Điều kiện xét nâng bậc lương trước thời hạn
10 1083 56 reviews

Bà Trần Thị Lành (anhthuit2@...) là giáo viên THPT, hưởng lương bậc 6/9 từ tháng 8/2008. Tháng 8/2011 bà có quyết định nâng lương lên bậc 7/9. Tháng 11/2010 bà được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen và UBND tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh. Bà Lành muốn được biết bà có được nâng lương trước thời hạn không?

Bình luận trên NDH
Bình luận
 
Bình luận trên Facebook

Nghề nghiệp

 • 07:06, 23/06/2016

  Cử nhân thất nghiệp: Do ảo tưởng về bản thân?

  Nhiều nhà tuyển dụng cho rằng, cử nhân, thạc sỹ thất nghiệp do đang quá ảo tưởng vào năng lực của bản thân và thiếu thái độ đúng đắn trong công việc.
  Cử nhân thất nghiệp: Do ảo tưởng về bản thân?
 • 07:04, 23/06/2016

  8 sai lầm của lãnh đạo khiến nhân tài “mất lửa”

  Giữ chân nhân tài là một công việc khó khăn, nhưng hầu hết những sai lầm của các công ty là có thể tránh được. Bạn cần nhớ rằng, khi bạn phạm sai lầm thì những nhân viên tốt nhất sẽ ra đi đầu tiên, bởi họ có nhiều lựa chọn nhất.
  8 sai lầm của lãnh đạo khiến nhân tài “mất lửa”
 • 10:11, 21/06/2016

  Vượt Google, Apple là nhà tuyển dụng hấp dẫn nhất thế giới

  (NDH) Mạng xã hội nghề nghiệp LinkedIn vừa công bố danh sách những nhà tuyển dụng hấp dẫn nhất thế giới. "Cha đẻ" của iPhone đứng đầu bảng xếp hạng này.
  Vượt Google, Apple là nhà tuyển dụng hấp dẫn nhất thế giới
 • 08:05, 17/06/2016

  Tây bỏ việc triệu đô, đầu quân cho ông chủ Việt

  Nhiều người nước ngoài đang có công việc thu nhập cao, ổn định tại các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới như Google, Facebook… bỏ việc để gia nhập công ty khởi nghiệp GotIt! của CEO Trần Việt Hùng. Vì sao “gã tí hon” này lại có sức hút lớn đến như vậy.
  Tây bỏ việc triệu đô, đầu quân cho ông chủ Việt
 • 12:23, 08/06/2016

  Những điều đừng 'dại' nói với sếp

  (NDH) Hãy cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói với sếp, bởi đôi khi chỉ vì những sai lầm nho nhỏ, bạn có thể đánh mất công việc đầy triển vọng của mình.
  Những điều đừng 'dại' nói với sếp
 • 07:41, 03/06/2016

  “Lương 3 triệu đồng, nhiều tiến sỹ bỏ việc”: Chỉ nhà khoa học không có phụ cấp

  “Ngành giáo dục, phụ cấp nghề nghiệp là 25%, công chức là 30%, chỉ riêng các nhà khoa học không có bất cứ phụ cấp nào ngoài lương cơ bản”, GS.TSKH Dương Ngọc Hải, Phó chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam nói về bất cập trong đãi ngộ với các nhà khoa học.
  “Lương 3 triệu đồng, nhiều tiến sỹ bỏ việc”: Chỉ nhà khoa học không có phụ cấp
 • 15:14, 09/04/2016

  Cuộc sống sau cabin của những nữ phi công

  Trong môi trường 95-97% đồng nghiệp là nam giới, những nữ phi công ngày càng chứng tỏ khả năng của mình, dù cuộc sống họ luôn chông chênh giữa đam mê nghề nghiệp và đời tư.
  Cuộc sống sau cabin của những nữ phi công
 • 15:58, 06/04/2016

  Từ 1/7/2016: Sa thải người lao động trái luật có thể ở tù đến 3 năm

  (NDH) Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Điều 162 Bộ luật Hình sự 2015, sẽ có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2016.
  Từ 1/7/2016: Sa thải người lao động trái luật có thể ở tù đến 3 năm
 • 00:59, 02/04/2016

  Giới tính và thu nhập

  (NDH) Ở các nước đang phát triển, ngay cả khi đàn ông và phụ nữ cùng làm một việc, cùng một nhà tuyển dụng và cùng một địa điểm, phái mạnh vẫn được trả lương cao hơn phái yếu từ 4-6%.
  Giới tính và thu nhập
 • 14:38, 31/03/2016

  Nữ tướng bán nhiều nhà nhất cho Vingroup là một cô giáo

  Năm 2015 bán được khoảng 800 căn hộ Vinhomes Royal City, gần 200 căn Times City-ParkHill, hàng trăm căn biệt thự Vinhomes Riverside và biệt thự nghỉ dưỡng Vinpearl. Chỉ trong 2 tháng đầu năm 2016, bán được khoảng gần 300 căn hộ tại dự án Vinhomes Gardenia Mỹ Đình.
  Nữ tướng bán nhiều nhà nhất cho Vingroup là một cô giáo
 • 20:21, 30/03/2016

  Nhiều người Việt ứng tuyển chức danh giám đốc Apple

  Đại diện đơn vị nhận đặt hàng tuyển dụng nhân sự cho Apple chia sẻ, có khá nhiều ứng viên quan tâm và nộp hồ sơ ứng tuyển vào chức danh giám đốc phân phối tại Việt Nam.
  Nhiều người Việt ứng tuyển chức danh giám đốc Apple
 • 08:40, 24/03/2016

  Điều kiện để trở thành Giám đốc phân phối iPhone của Apple tại Việt Nam

  (NDH) Hãng công nghệ nổi tiếng Apple mới đây đã thông báo tuyển dụng Giám đốc phân phối iPhone tại Việt Nam. Tin tuyển dụng được đăng tải trên mạng xã hội LinkedIn và cả website chính thức của Táo khuyết.
  Điều kiện để trở thành Giám đốc phân phối iPhone của Apple tại Việt Nam
 • 19:35, 16/03/2016

  7 thói quen giao tiếp hiệu quả của người quyền lực

  Giao tiếp có vai trò rất lớn trong việc truyền đạt mong muốn, thiết lập mối quan hệ giữa bạn và người khác. Nó cũng có thể tạo ấn tượng hoặc phá vỡ ấn tượng trong lần đầu tiên bạn gặp một ai đó.
  7 thói quen giao tiếp hiệu quả của người quyền lực
 • 07:46, 13/03/2016

  [Infographics] Thế hệ 2000 chọn lựa sự nghiệp như thế nào?

  Thế hệ Millennials – thế hệ 2000 (sinh năm 1984-1996) là thế hệ kế cận của chúng ta. Tràn đầy năng lượng và luôn tham vọng, họ chọn lựa sự nghiệp như thế nào?
  [Infographics] Thế hệ 2000 chọn lựa sự nghiệp như thế nào?
 • 14:24, 11/03/2016

  100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam

  22 doanh nghiệp nội có mặt trong danh sách do Anphabe và Nielsen công bố, còn lại là các đại diện của khối FDI.
  100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam
 • 14:17, 10/03/2016

  Bất ngờ trước lý do người trẻ muốn vào ngân hàng làm việc

  Nhiều bạn trẻ lầm tưởng làm nhân viên ngân hàng sướng, ra đường được người ta nể, vi vu du lịch chỗ nọ, chỗ kia, thu nhập bét nhất cũng hơn 5 triệu/tháng… mà không hiểu những khó khăn về áp lực về chỉ tiêu, đi đòi nợ còn bị khách hàng đánh đuổi…
  Bất ngờ trước lý do người trẻ muốn vào ngân hàng làm việc
Top