Vui lòng chờ trong giây lát

Điều kiện xét nâng bậc lương trước thời hạn

Bà Trần Thị Lành (anhthuit2@...) là giáo viên THPT, hưởng lương bậc 6/9 từ tháng 8/2008. Tháng 8/2011 bà có quyết định nâng lương lên bậc 7/9. Tháng 11/2010 bà được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen và UBND tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh. Bà Lành muốn được biết bà có được nâng lương trước thời hạn không?
Tin đọc nhiều

Về vấn đề trên, Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng Luật sư Khánh Hưng - Đoàn Luật sư Hà Nội trả lời như sau:

Chế độ nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được quy định tại điểm 1, Mục III Thông tư số 03/2005/TT-BNV ngày 5/1/2005 đã được bổ sung theo điểm 3, Mục I Thông tư số 83/2005/TT-BNV ngày 10/8/2005 của Bộ Nội vụ như sau:

Đối tượng xét nâng lương trước thời hạn

Cán bộ, công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc đã được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận (bằng văn bản) trong thực hiện nhiệm vụ, nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và còn thiếu từ 1-12 tháng để được nâng bậc lương thường xuyên thì được xét nâng 1 bậc lương trước thời hạn tối đa là 12 tháng so với thời gian quy định nâng bậc lương thường xuyên.

Chỉ tiêu nâng bậc lương trước thời hạn

Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ trong một năm không quá 5% tổng số cán bộ, công chức, viên chức thuộc biên chế trả lương của cơ quan, đơn vị.

Cứ trong 20 biên chế trả lương (không tính số biên chế dư ra dưới 20 người sau khi lấy tổng số biên chế trả lương của cơ quan, đơn vị chia cho 20), cơ quan, đơn vị được xác  định có 1 người thuộc chỉ tiêu được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc.

Căn cứ vào cách tính này, vào quý IV hàng năm khi báo cáo về kết quả nâng bậc lương, cơ quan, đơn vị (bao gồm cả cơ quan, đơn vị có dưới 20 biên chế trả lương) báo cáo cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp để theo dõi và kiểm tra về số người thuộc chỉ tiêu được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong năm sau liền kề của cơ quan, đơn vị mình. Cơ quan quản lý cấp trên căn cứ vào tổng số biên chế dư ra dưới 20 người theo báo cáo của các cơ quan, đơn vị trực thuộc để giao thêm số người được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc (trong năm sau liền kề) ngoài số người thuộc chỉ tiêu theo tỷ lệ không quá 5% của cơ quan, đơn vị trực thuộc (trong đó ưu tiên cho các đơn vị có dưới 20 biên chế và đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác), nhưng phải bảo đảm tổng số người được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc ở các cơ quan, đơn vị trực thuộc không vượt quá 5% tổng số biên chế trả lương tính theo báo cáo của tất cả các cơ quan, đơn vị trực thuộc.

Nếu đến hết quý I ở năm sau liền kề, cơ quan, đơn vị không thực hiện hết số người thuộc chỉ tiêu được nâng bậc lương trước thời hạn của năm đó (kể cả số người được cơ  quan quản lý cấp trên giao thêm, nếu có) thì không được tính vào chỉ tiêu nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc của các năm sau.

Việc xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức được căn cứ vào thành tích xuất sắc cao nhất mà cán bộ, công chức, viên chức đạt được trong suốt thời gian giữ bậc lương và không được thực hiện hai lần nâng bậc lương trước thời hạn trở lên trong thời gian giữ một bậc lương.

Thời điểm tính hưởng bậc lương mới

Thời điểm tính hưởng bậc lương mới do được nâng bậc lương trước thời hạn được tính kể từ ngày cán bộ, công chức, viên chức có số tháng giữ bậc lương cũ cộng với số tháng được nâng bậc lương trước thời hạn bằng số tháng theo quy định để được nâng bậc lương thường xuyên. Trường hợp ngày ký quyết định nâng bậc lương trước thời hạn sau thời điểm được tính hưởng bậc lương mới thì cán bộ, công chức, viên chức được truy lĩnh tiền và truy nộp bảo hiểm xã hội phần chênh lệch tiền lương tăng thêm giữa bậc lương mới so với bậc lương cũ.

Tiêu chuẩn, cấp độ về lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ và thời gian được nâng bậc lương trước thời hạn tương ứng với từng cấp độ thành tích khác nhau của cán bộ, công chức, viên chức do Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý cán bộ, công chức, viên chức trao đổi với cấp ủy và Ban Chấp hành Công đoàn cùng cấp quy định căn cứ vào quy định này, những cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện được xét nâng bậc lương trước thời hạn hàng năm do tập thể bình chọn, nhưng mỗi năm không quá 5% tổng số biên chế trả lương của cơ quan, đơn vị.

Trường hợp bà Trần Thị Lành là giáo viên THPT, hưởng mức lương bậc 6/9 từ tháng 8/2008. Tháng 8/2011 bà được quyết định nâng lương lên bậc 7/9.

Do có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, tháng 11/2010 bà Lành đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen và UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận chiến sĩ thi đua cấp tỉnh. Khi đó bà Lành đang hưởng mức lương bậc 6/9 từ tháng 8/2009, đến tháng 8/2011 là đến hạn nâng bậc lương thường xuyên. Như vậy vào thời điểm bà Lành được khen thưởng (tháng 11/2010) thì còn thiếu 9 tháng nữa là đến tháng 8/2011 bà Lành được nâng bậc lương thường xuyên. Theo quy định nêu trên, bà Lành thuộc diện được xét nâng bậc lương 7/9 trước thời hạn.

Tuy nhiên, việc xét nâng bậc lương trước thời hạn, thời gian được nâng bậc lương trước thời hạn do Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý bà trao đổi thống nhất với cấp ủy và Ban Chấp hành Công đoàn cùng cấp, đồng thời phụ thuộc vào sự bình chọn của tập thể, theo chỉ tiêu một năm bình chọn không quá 5% tổng số biên chế trả lương của cơ quan, đơn vị.

Thông tin bà  Lành cung cấp không nêu rõ quyết định nâng lương lên bậc 7/9 được ký vào tháng 8/2011 là quyết định nâng lương đúng thời hạn (hưởng lương bậc 7/9 từ tháng 8/2011), hay quyết định nâng lương trước thời hạn. Nếu đó là quyết định nâng lương trước thời hạn ký sau thời điểm được tính hưởng bậc lương mới thì bà được truy lĩnh và truy nộp bảo hiểm xã hội phần chênh lệch tiền lương tăng thêm giữa bậc 7/9 so với bậc 6/9 tương ứng với số tháng được nâng lương trước thời hạn ghi trong quyết định nâng bậc lương.

                                                                                              Luật sư Trần Văn Toàn

                                                                                VPLS Khánh Hưng – Đoàn Luật sư Hà Nội

 

Bạn đọc có câu hỏi thắc mắc về các vấn đề chính sách, pháp luật xin nhấn vào đây để gửi cho NDHMoney.vn hoặc gửi trực tiếp về về địa chỉ cauhoi@ndh.vn để được các luật sư tư vấn trả lời.
Điều kiện xét nâng bậc lương trước thời hạn Điều kiện xét nâng bậc lương trước thời hạn
10 335 56 reviews

Bà Trần Thị Lành (anhthuit2@...) là giáo viên THPT, hưởng lương bậc 6/9 từ tháng 8/2008. Tháng 8/2011 bà có quyết định nâng lương lên bậc 7/9. Tháng 11/2010 bà được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen và UBND tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh. Bà Lành muốn được biết bà có được nâng lương trước thời hạn không?

 

Nghề nghiệp

Bình luận mới
Top