Vui lòng chờ trong giây lát

ĐHĐCĐ SCB: Không chia cổ tức 2016, năm 2017 thu hồi 1.500 tỷ nợ xấu

(NDH) Sáng ngày 18/04, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017 để thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017 với lãi 171 tỷ đồng, tăng 26%. SCB không chia cổ tức năm 2016 do lợi nhuận khiêm tốn.

Đại hội kết thúc với việc các cổ đông đã thông qua tất cả nội dung được trình.

Đối với việc bầu cử HĐQT và BKS, ông Đinh Văn Thành được bầu làm Chủ tịch HĐQT, chức vụ Phó Chủ tịch là ông Tạ Chiêu Trung và ông Henry Sun Ka Ziang. Theo quyết định của HĐQT, ông Võ Tấn Hoàng Văn tiếp tục làm Tổng Giám đốc.

Trong Ban kiểm soát, bà Phạm Thu Phong được bầu làm Trưởng Ban và cả 4 thành viên đều là thành viên chuyên trách.

Đại hội bước vào phần thảo luận:

Cổ đông mòn mỏi chờ cổ tức

Không được chia cổ tức đã lâu, quyền lợi cổ đông không có nằm trong lợi nhuận của Ngân hàng? Đề nghị Ban lãnh đạo xem xét cho quyền lợi của cổ đông nhỏ. Cổ tức không có mà trích quỹ khen thưởng cao, tại sao?

Ông Võ Tấn Hoàng Văn - Tổng giám đốc: Trích quỹ khen thưởng phúc lợi là cho nhân viên, tạo động lực cho nhân viên cống hiến Ngân hàng. Việc trích bao nhiêu là có cơ quan nhà nước thanh tra kiểm soát nên trong vấn đề này không có gì tiêu cực cả.

Về lợi ích cổ đông thiểu số lớn, là SCB đầu tư vào Bảo hiểm Bảo Long và mới chỉ sở hữu trên 75%. Hoạt động của đơn vị này khá tích cực, doanh thu 2016 là 800 tỷ và kế hoạch 2017 là 1.000 tỷ và cũng đem lại ảnh hưởng tích cực cho Ngân hàng.

Lợi nhuận hằng năm theo quy định là phải trích quỹ bổ sung vốn điều lệ theo quy định của NHNN, tiền trong quỹ thuộc cổ đông nhưng không được chia là do quy định trong quá trình tái cơ cấu thì lợi nhuận làm ra là để giữ lại không chia. Trong quỹ bổ sung vốn điều lệ và lợi nhuận giữ lại là khoảng 650 tỷ là của cổ đông nhưng chưa được chia và Ban lãnh đạo vẫn đang chờ đến ngày được chia thì sẽ tiến hành.

Cổ đông nên chia sẻ cùng đại cục chung của Ngân hàng, bản thân ông Văn cũng là cổ đông, không có cổ tức cũng buồn. Đồng thời, nếu cổ đông nào đăng ký tài khoản tại SCB sẽ có ngay 1 triệu đồng trong tài khoản, đây coi như là một phần quà Ngân hàng dành cho cổ đông năm nay.

Ngân hàng bảo vệ lợi ích của nhân viên, khách hàng, vậy còn lợi ích cổ đông thì sao?

Ông Võ Tấn Hoàng Văn khẳng định lại việc không chia cổ tức là theo chủ trương chung của NHNN, Chính phủ và không là ý chí chủ quan riêng của Ban lãnh đạo Ngân hàng. Quỹ bổ sung vốn điều lệ và lợi nhuận giữ lại chính xác là 650 tỷ là tiền của cổ đông, chỉ là chưa được chia thôi.

Thuế thu nhập doanh nghiệp lớn trong năm 2015 và 2016, chiếm đến 40% lợi nhuận trước thuế?

Ông Võ Tấn Hoàng Văn: Thuế do cơ quan thuế quyết định. Phần phát sinh là năm 2016 có thanh tra thuế của Bộ Tài chính thì do lật lại các năm trước có khác khoản không được khấu trừ tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Cổ đông yên tâm là có bộ phận kiểm soát chặt chẽ điều này.

Cổ phiếu giá đang rất thấp, đề nghị Ban lãnh đạo xem đến giá trị cổ phiếu trong khi cổ phiếu các ngân hàng khác đang tăng cao? Nếu có thể thì mua lại cổ phiếu của cổ đông nhỏ?

Ông Võ Tấn Hoàng Văn:Ngân hàng đang trong quá trình tái cơ cấu nên giá cổ phiếu không cao. Ngân hàng hứa sẽ tạo kênh chuyển nhượng để cổ đông có thể dễ dàng bán cổ phiếu hơn, tạo thanh khoản cho cổ phiếu thu hút hơn.

Tại sao 3 ngân hàng hợp nhất thì người đến từ Tín Nghĩa hầu như bị gạt ra hết trong Ban lãnh đạo?

Ông Võ Tấn Hoàng Văn:Năm 2017, NHNN có thực hiện thanh tra pháp nhân SCB, SCB đã khắc phục được 77%. Những vấn đề còn lại là sai phạm, sai sót trong thu hồi xử lý nợ xấu, sai sót trong quá trình cho vay cần thời gian để khắc phục.

Năm nay, SCB có bầu lại HĐQT, BKS thì khá công khai minh bạch để cổ đông có sự lựa chọn hợp lý.

Khi nào Ngân hàng hoàn thành tái cơ cấu? Khi nào đưa cổ phiếu vào giao dịch tại thị trường tập trung?

Ông Võ Tấn Hoàng Văn:Theo đề án đã được NHNN phê duyệt thì đến 2019 là kết thúc giai đoạn 2, giai đoạn 1 sau khi kết thúc thì cũng đạt được những bước tiến nhất định như tỷ lệ nợ xấu đã giảm, chỉ số an toàn vốn theo NHNN quy định đã đạt được.

---------------------

HĐQT cho biết mục tiêu trong năm 2017 là hoàn thành mục tiêu tái cơ cấu giai đoạn 2015 – 2017, đặc biệt là tập trung công tác xử lý, thu hồi nợ và tăng vốn điều lệ lên 16.000 tỷ đồng.

Năm 2016, cổ đông SCB đã thông qua phương án tăng vốn lên 16.000 tỷ đồng và hiện nay Ngân hàng đang thực hiện bổ sung các thủ tục theo yêu cầu của NHNN. Dự kiến trong năm 2017, sau khi được NHNN phê duyệt, SCB sẽ tăng vốn điều lệ thêm 1.705 tỷ đồng, nâng mức vốn điều lệ lên 16.000 tỷ đồng.

Đối với vấn đề thu hồi nợ, Ngân hàng đặt mục tiêu thu hồi 1.500 tỷ đồng nợ quá hạn, nợ xấu.

Về kế hoạch kinh doanh cụ thể cho năm 2017, Ngân hàng đặt kế hoạch tăng trưởng tổng tài sản ở mức 18,07% lên hơn 427 nghìn tỷ đồng; tổng dư nợ tín dụng tăng 14,16% lên 251,2 nghìn tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế tăng gần 26% đạt mức 171 tỷ đồng.

Lãi thấp do chi phí tái cơ cấu, không chia cổ tức 2016

Tính đến cuối năm 2016, tổng tài sản của SCB đạt 361.682 tỷ đồng, tăng 16% so với cuối năm 2015. Dư nợ cho vay 222.183 tỷ đồng, tăng gần 52.000 tỷ đồng so với năm trước. Tổng huy động khách hàng năm 2016 đạt mức 295.152 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2015.

Ngân hàng ghi nhận kết quả lợi nhuận trước thuế năm 2016 đạt 136 tỷ đồng, hoàn thành 74,3% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế của Ngân hàng đạt gần 79 tỷ đồng, trong đó phần lợi nhuận của cổ đông Ngân hàng là 75,2 tỷ đồng.

Theo HĐQT, lợi nhuận Ngân hàng hàng năm còn khiêm tốn chủ yếu do các chi phí tài chính do tái cơ cấu phát sinh tương đối cao và tập trung nguồn lực để trích lập đầy đủ dự phòng rủi ro tín dụng, dự phòng trái phiếu VAMC theo quy định. Theo đó, tổng chi phí trích lập dự phòng rủi ro tín dụng trong giai đoạn 2012 – 2016 là 6.638 tỷ đồng và trích lập dự phòng trái phiếu VAMC là 3.369 tỷ đồng.

Về phương án phân phối lợi nhuận, HĐQT trình cổ đông việc giữ lại toàn bộ lợi nhuận không chia cho cổ đông cả SCB lẫn AMC (Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản SCB) để bổ sung tăng vốn tự có nhằm nâng cao năng lực tài chính của Ngân hàng. Đối với cổ tức 2017, SCB cũng sẽ chia cổ tức theo đúng quy định và phê duyệt của NHNN.

Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017 - 2022

Tại Đại hội, HĐQT trình cổ đông Ngân hàng thông qua số lượng thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022 và bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát.

Cụ thể, số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới sẽ có 7 người, một người là thành viên độc lập và BKS là 4 người.

Các ứng viên HĐQT gồm: Ông Chiêm Minh Dũng (mới ứng cử), ông Henry Sun Ka Ziang, bà Nguyễn Thị Phương Loan, ông Đinh Văn Thành, ông Tạ Chiêu Trung, ông Võ Tấn Hoàng Văn.

Ứng viên thành viên HĐQT độc lập là ông Nguyễn Tiến Thành (mới ứng cử).

Các ứng viên BKS gồm: bà Võ Thị Mười, ông Trần Chấn Nam, bà Phạm Thu Phong và ông Vũ Mạnh Tường.

ĐHĐCĐ SCB: Không chia cổ tức 2016, năm 2017 thu hồi 1.500 tỷ nợ xấu ĐHĐCĐ SCB: Không chia cổ tức 2016, năm 2017 thu hồi 1.500 tỷ nợ xấu
10 2979 56 reviews

(NDH) Sáng ngày 18/04, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017 để thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017 với lãi 171 tỷ đồng, tăng 26%. SCB không chia cổ tức năm 2016 do lợi nhuận khiêm tốn.

 

Tài chính

Thông tin thị trường
  • Tất cả
  • Tất cả
  • Hose
  • HNX
  • UPCom
Bình luận mới
Top