Vui lòng chờ trong giây lát

ĐHĐCĐ OCH: Cổ đông muốn tiếp cận hồ sơ khoản nợ của ông Hà Trọng Nam

(NDH) Ngày 17/06, CTCP khách sạn và Dịch vụ Đại Dương (HNX: OCH) đã tiến hành ĐHĐCĐ bất thường bàn về những vấn đề không được ĐHĐCĐ thường niên thông qua và trao đổi về một số nội dung khác trong đó có khoản nợ của ông Hà Trọng Nam.

Tính đến cuối năm 2016, OCH đang ghi nhận khoản phải thu gần 628 tỷ đồng của ông Hà Trọng Nam - Chủ tịch HĐQT, trong đó có 128 tỷ đồng nợ vay ngắn hạn và 500 tỷ đồng nợ dài hạn; toàn bộ khoản tiền này đã được xác định là nợ xấu của Công ty.

Cổ đông đã đề nghị HĐQT và Ban điều hành OCH cho cổ đông tiếp cận hồ sơ khoản nợ của ông Hà Trọng Nam. Cổ đông sẽ mời kiểm toán và đơn vị tư vấn luật vào kiểm tra hồ sơ. Trước đề nghị của cổ đông, Đoàn Chủ tịch cho biết sẵn sàng cung cấp hồ sơ và sẽ mời cổ đông tới văn phòng Công ty để tiếp cận tài liệu.

Bên cạnh đó, cổ đông cũng đề nghị HĐQT và Ban điều hành báo cáo tình hình hoạt động của CTCP Truyền thông Đại Dương (OMC) và tỷ lệ sở hữu của OCH tại OMC.

Ban lãnh đạo cho biết, OMC có hợp đồng hợp tác kinh doanh, khai thác kênh Info TV với Đài truyền hình. Năm 2013-2014, OMC phát sinh khoản nợ đối với Đài truyền hình và không có khả năng thanh toán nên Đài truyền hình đã chấm dứt Hợp đồng hợp tác. Hiện tại, OMC không có hoạt động kinh doanh, không có doanh thu và đang tập trung vào công tác thu hồi công nợ. OCH đang sở hữu 94% vốn tại OMC.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2017, OCH đã được thông qua chỉ tiêu doanh thu hợp nhất đạt 1.150 tỷ đồng và có lãi trước thuế 29 tỷ đồng. Riêng đối với Công ty mẹ, OCH dự kiến doanh thu và lợi nhuận lần lượt 299 tỷ và 18 tỷ đồng.

Được biết, trong năm 2016, mặc dù doanh thu thuần đạt 1.005 tỷ đồng, tăng 35% so với năm 2015 nhưng OCH vẫn đánh dấu một năm “thất bát” khi lỗ ròng hơn 144 tỷ đồng.

Theo giải trình của OCH, năm 2016 không đạt kế hoạch đề ra do phát sinh chi phí trích lập dự phòng đầu tư tài chính tại các công ty con trong hệ thống và trích lập dự phòng các khoản nợ phải thu khó đòi ngoài kế hoạch ban đầu. Thêm vào đó, kế hoạch chuyển nhượng dự án Sài Gòn Airport chưa thực hiện được do Công ty đang chờ ý kiến của cơ quan có thẩm quyền đối với vấn đề này.

Tính đến 31/12/2016, OCH đang có khoản lỗ lũy kế 974 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu ở mức 1.095 tỷ đồng.

Tại Đại hội, cổ đông cũng đã thông qua việc bầu bổ sung bà Đỗ Thị Tú Chi vào vị trí Thành viên HĐQT và ông Trương Thanh Tùng vào vị trí Thành viên BKS nhiệm kỳ 2014-2018.

Trước đó, OCH đã có tờ trình về việc bổ nhiệm ông Lê Đình Vinh (Chủ tịch HĐQT - CTCP Đầu tư Everland, từng là Phó Chủ tịch FLC) thay thế ông Lê Quang Thụ nhưng không được cổ đông thông qua.

ĐHĐCĐ OCH: Cổ đông muốn tiếp cận hồ sơ khoản nợ của ông Hà Trọng Nam ĐHĐCĐ OCH: Cổ đông muốn tiếp cận hồ sơ khoản nợ của ông Hà Trọng Nam
10 1436 56 reviews

(NDH) Ngày 17/06, CTCP khách sạn và Dịch vụ Đại Dương (HNX: OCH) đã tiến hành ĐHĐCĐ bất thường bàn về những vấn đề không được ĐHĐCĐ thường niên thông qua và trao đổi về một số nội dung khác trong đó có khoản nợ của ông Hà Trọng Nam.

 

Doanh nghiệp

Thông tin thị trường
  • Tất cả
  • Tất cả
  • Hose
  • HNX
  • UPCom
Bình luận mới
Top