Vui lòng chờ trong giây lát

DCS: Chủ tịch HĐQT mới chỉ mua hơn 1 triệu cổ phiếu

(NDH) Sau khi thực hiện giao dịch, ông Hóa đã nắm giữ hơn 4 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 6,68% vốn của DCS.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đường Đức Hóa

- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc

- Mã chứng khoán: DCS (CTCP Tập Đoàn Đại Châu)

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3.001.491 CP (tỷ lệ 4,98%)

- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 3.000.000 CP

- Số lượng cổ phiếu đã mua: 1.026.500 CP

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 4.027.991 CP (tỷ lệ 6,68%)

- Ngày bắt đầu giao dịch: 21/12/2016

- Ngày kết thúc giao dịch: 10/01/2017.

DCS: Chủ tịch HĐQT mới chỉ mua hơn 1 triệu cổ phiếu DCS: Chủ tịch HĐQT mới chỉ mua hơn 1 triệu cổ phiếu
10 1475 56 reviews

(NDH) Sau khi thực hiện giao dịch, ông Hóa đã nắm giữ hơn 4 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 6,68% vốn của DCS.

 

Doanh nghiệp

Thông tin thị trường
  • Tất cả
  • Tất cả
  • Hose
  • HNX
  • UPCom
Bình luận mới
Top