Vui lòng chờ trong giây lát

DBT lãi 9 tháng 19,5 tỷ đồng, hoàn thành 67% kế hoạch năm

(NDH) Lợi nhuận sau thuế quý III của DBT đạt 7,8 tỷ đồng, tăng 70% so với cùng kỳ năm trước.

Công ty cổ phần Dược phẩm Bến Tre (Mã: DBT) vừa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý III và 9 tháng năm 2017.

Quý III, doanh thu thuần DBT đạt 173,3 tỷ đồng, tăng 22% cùng kỳ năm trước. Hệ số lợi nhuận gộp/doanh thu thuần đạt 25%.

Trong quý, DBT ghi nhận lợi nhuận khác đột biến 18 tỷ đồng mà cùng kỳ năm trước chỉ là 0,3 tỷ đồng. Tuy nhiên Công ty không có phần thuyết minh cho khoản lợi nhuận này.

Chính vì vậy lợi nhuận sau thuế quý này của DBT đạt 7,8 tỷ đồng, tăng 70% cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân theo giải trình của Công ty là do cơ cấu lại danh mục tài sản.

EPS tương ứng 634 đồng, tăng 7% cùng kỳ do trong năm 2017, Công ty có thực hiện chào bán ra công chúng 4,6 triệu cổ phiếu.

Đơn vị: tỷ đồng

Lũy kế 9 tháng, DBT đạt doanh thu thuần 517 tỷ đồng, LNST đạt 19,5 tỷ đồng; tăng lần lượt 25% và 19% cùng kỳ năm trước. EPS tương ứng 1.584 đồng.

Kế hoạch cả năm, Công ty đặt ra mục tiêu doanh thu 690 tỷ đồng, LNST 29,1 tỷ đồng. Do đó, sau 9 tháng, Công ty đã hoàn thành 75% kế hoạch doanh thu và 67% kế hoạch lợi nhuận.

Công ty có 17,8 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng tại ngày 30/9, giảm gần 3 tỷ đồng so với đầu năm. Công ty cũng nắm giữ 500.000 cổ phiếu Công ty cổ phần Sản xuất và thương mại Phương Đông với giá trị 18 tỷ đồng. Đây là khoản đầu tư cổ phiếu ngắn hạn.

Tính đến cuối kỳ, tổng nợ phải trả của DBT là 371 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước. Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu là 2,2 lần. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 36 tỷ đồng trên vốn điều lệ 123,1 tỷ đồng.

DBT lãi 9 tháng 19,5 tỷ đồng, hoàn thành 67% kế hoạch năm DBT lãi 9 tháng 19,5 tỷ đồng, hoàn thành 67% kế hoạch năm
10 3080 56 reviews

(NDH) Lợi nhuận sau thuế quý III của DBT đạt 7,8 tỷ đồng, tăng 70% so với cùng kỳ năm trước.

 

Doanh nghiệp

Thông tin thị trường
  • Tất cả
  • Tất cả
  • Hose
  • HNX
  • UPCom
Bình luận mới
Top