Vui lòng chờ trong giây lát

Đại hội đầu tiên sau trở lại UPCoM của Bông Bạch Tuyết bất thành với tỷ lệ tham dự 1,14%

(NDH) Lần họp ĐHĐCĐ thứ 2 của Bông Bạch Tuyết sẽ diễn ra vào ngày 25/7.

Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết (Mã: BBT) tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 vào ngày 9/7. Tuy nhiên, đại hội chỉ có 10 cổ đông tham dự đại diện cho 78.120 cổ phần, tỷ lệ 1,14% nên không đủ điều kiện tiến hành.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần 2 dự kiến được tổ chức vào ngày 25/7 tại trụ sở công ty ở Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, Bình Chánh, TP HCM.

Theo tài liệu họp, HĐQT sẽ trình kế hoạch doanh thu 113 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 12,8 tỷ đồng. Trong khi doanh thu tăng 15% so với kết quả năm trước thì lợi nhuận lại giảm 10%. Nguyên nhân là do hết được chuyển lỗ nên phải đóng thuế 20% theo đúng thuế suất quy định. Ban điều hành xác định năm này sẽ tập trung cho sản xuất các sản phẩm phục vụ chăm sóc cá nhân ở 2 khu vực tiêu dùng thiết yếu và y tế.

Đến năm 2017, Bông Bạch Tuyết còn lỗ lũy kế 61,9 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ/tài sản còn ở mức 84,06%, Ban kiểm soát công ty đánh giá tỷ lệ này vẫn còn rất cao và bất bình thường nhưng đã được cải thiện tích cực qua các năm.

Ngày 23/6/2017, HĐQT đã ban hành Nghị quyết triển khai phát hành cổ phần tăng vốn từ 68,4 tỷ đồng lên 98 tỷ đồng. Ban điều hành đã ký hợp đồng với các đơn vị tư vấn thực hiện thủ tục đăng ký phát hành, đã gửi lên UBCKNN xem xét. Đến nay, kế hoạch này vẫn chờ ý kiến từ UBCKNN.

Cổ phiếu BBT vừa mới giao dịch trở lại UPCoM từ ngày 12/6 với giá tham chiếu 2.300 đồng/cp. Từ đó đến nay, trải qua 13 phiên tăng trần liên tiếp và 4 phiên giảm, cổ phiếu BBT hiện giao dịch ở giá 14.100 đồng/cp, gấp 6 lần giá tham chiếu.

Đại hội đầu tiên sau trở lại UPCoM của Bông Bạch Tuyết bất thành với tỷ lệ tham dự 1,14% Đại hội đầu tiên sau trở lại UPCoM của Bông Bạch Tuyết bất thành với tỷ lệ tham dự 1,14%
10 1428 56 reviews

(NDH) Lần họp ĐHĐCĐ thứ 2 của Bông Bạch Tuyết sẽ diễn ra vào ngày 25/7.

 

Doanh nghiệp

Thông tin thị trường
  • Tất cả
  • Tất cả
  • Hose
  • HNX
  • UPCom
Bình luận mới
Top