Vui lòng chờ trong giây lát

Đà Nẵng thưởng Tết Nguyên đán cao nhất 300 triệu đồng

(NDH) Mức thưởng này thuộc về cá nhân làm việc cho một doanh nghiệp có vốn góp Nhà nước.

Ngày 2/1, Sở LĐTB&XH Đà Nẵng công bố số liệu thống kê về mức thưởng Tết Nguyên đán Mậu Tuất của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

Doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp

Tiền thưởng cao nhất với các doanh nghiệp cổ phần có vốn góp của Nhà nước là 300 triệu đồng, thấp nhất là 1 triệu đồng, bình quân người quản lý là 12,819 triệu đồng và bình quân người lao động là 7,826 triệu đồng.

Tiền thưởng cao nhất đối với các công ty TNHH 1 thành viên do Nhà nước giữ 100% vốn điều là 50 triệu đồng, thấp nhất là 1,5 triệu đồng, bình quân người quản lý là 12,355 triệu đồng và bình quân người lao động là 6,41 triệu đồng.

Đối với các doanh nghiệp dân doanh, tiền thưởng cao nhất là 70 triệu đồng, thấp nhất là 500.000 đồng, bình quân người quản lý là 12,132 triệu đồng và bình quân người lao động là 4,471 triệu đồng.

Đối với nhóm doanh nghiệp FDI, tiền thưởng cao nhất là 92,995 triệu đồng, thấp nhất là 1,008 triệu đồng, bình quân người quản lý là 21,192 triệu đồng và bình quân người lao động là 5,828 triệu đồng.

Đà Nẵng thưởng Tết Nguyên đán cao nhất 300 triệu đồng. Ảnh minh họa

Doanh nghiệp trong khu công nghiệp

Đối với các công ty TNHH 1 thành viên do Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ, tiền thưởng cao nhất là 25 triệu đồng, thấp nhất là 2 triệu đồng, bình quân là 6,523 triệu đồng.

Tiền thưởng đối với các doanh nghiệp cổ phần có vốn góp của Nhà nước cao nhất là 40 triệu đồng, thấp nhất là 4,1 triệu đồng, bình quân là 11,136 triệu đồng.

Đối với các doanh nghiệp dân doanh, tiền thưởng cao nhất là 40 triệu đồng, thấp nhất là 250.000 đồng, bình quân là 5,135 triệu đồng.

Tiền thưởng đối với nhóm doanh nghiệp FDI cao nhất là 131 triệu đồng, thấp nhất là 200.000 đồng, bình quân là 8,834 triệu đồng.

Ngoài ra, Đà Nẵng cũng công bố tiền thưởng Tết dương lịch năm 2018 các doanh nghiệp trả cho người lao động. Mức thưởng cao nhất là 70 triệu đồng thuộc về doanh nghiệp FDI, thấp nhất là 100.000 đồng thuộc về doanh nghiệp dân doanh.

Đà Nẵng thưởng Tết Nguyên đán cao nhất 300 triệu đồng Đà Nẵng thưởng Tết Nguyên đán cao nhất 300 triệu đồng
10 653 56 reviews

(NDH) Mức thưởng này thuộc về cá nhân làm việc cho một doanh nghiệp có vốn góp Nhà nước.

 

Vĩ mô

Thông tin thị trường
  • Tất cả
  • Tất cả
  • Hose
  • HNX
  • UPCom
Bình luận mới
Top