Vui lòng chờ trong giây lát

Đà Nẵng rút 81 dự án ra khỏi danh sách cần thu hồi đất trong năm 2019

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã có tờ trình gửi Hội đồng Nhân dân thành phố đề nghị thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất và công trình, dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2019.

Theo đó, rút 81 dự án cần thu hồi đất đã trình Hội đồng Nhân dân thành phố trước đó.

Trước đó, ngày 20/11, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Tuấn có Tờ trình số 9035/TTr-STNMT, trình Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng xem xét, thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất và danh mục công trình, dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2019 của thành phố Đà Nẵng với 303 dự án có diện tích đất dự kiến thu hồi trong năm 2019 là trên 1.729 ha.

Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2020. Nguồn: danang.gov.vn.

Đến nay, qua kiểm tra, rà soát lại, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đưa ra khỏi danh mục thu hồi đất năm 2019 đối với 81 dự án chưa đảm bảo điều kiện theo quy định.

Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cũng trình Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất vì lợi ích quốc gia, công cộng và danh mục công trình, dự án có sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2019 của thành phố Đà Nẵng với tổng số công trình, dự án cần thu hồi đất là 222 dự án với tổng diện tích đất cần thu hồi trong năm 2019 là gần 1.454ha.

Trong 81 dự án chưa đảm bảo điều kiện theo quy định mà thành phố Đà Nẵng rút ra khỏi danh sách đề nghị Hội đồng Nhân dân thành phố thu hồi đất trong năm 2019 có dự án Công viên Đại Dương Sơn Trà. Dự án này có tổng diện tích lên đến 996.381m2 tại phường Thọ Quang, quận Sơn Trà. Đây là dự án hiện đang tạo ra dư luận trái chiều nên lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đang cân nhắc để đi tới quyết định cho phép đầu tư hay không và nếu được thì ở quy mô và mức độ như thế nào./.

Đà Nẵng rút 81 dự án ra khỏi danh sách cần thu hồi đất trong năm 2019 Đà Nẵng rút 81 dự án ra khỏi danh sách cần thu hồi đất trong năm 2019
10 3300 56 reviews

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã có tờ trình gửi Hội đồng Nhân dân thành phố đề nghị thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất và công trình, dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2019.

 

Dự án

Thông tin thị trường
  • Tất cả
  • Tất cả
  • Hose
  • HNX
  • UPCom
Bình luận mới
Top