Vui lòng chờ trong giây lát

Cổ đông VIB chuẩn bị nhận cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 18%

(NDH) Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của VIB sẽ tăng lên gần 9.245 tỷ đồng.

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB) vừa phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu để thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 18% vốn điều lệ. Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của ngân hàng sẽ tăng từ gần 7.835 tỷ đồng lên 9.245 tỷ đồng (tăng 1.410 tỷ đồng)

Nguồn vốn được sử dụng để phát hành là từ quỹ đầu tư phát triển (1.100 tỷ đồng), quỹ dự phòng bổ sung vốn điều lệ (36 tỷ đồng) và lợi nhuận luỹ kế sau phân phối (hơn 274 tỷ đồng).

Ngày chốt danh sách cổ động nhận cổ phiếu thưởng sẽ được Chủ tịch HĐQT quyết định phụ thuộc vào phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước và Uỷ ban Chứng khoán.

Ảnh minh họa: VIB.

Trước đó, VIB cũng đã thông báo phương án bán hơn 7,77 triệu cổ phiếu quỹ để thưởng cho người lao động trong ngân hàng.

Tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, VIB thông qua kế hoạch tăng vốn lên tối đa 10.909 tỷ đồng từ chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu và phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư.

Cụ thể, VIB dự kiến phát hành khoảng 18% cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu, tương đương hơn 141 triệu cổ phiếu. Sau khi thực hiện chia cổ phiếu thưởng, VIB sẽ phát hành 18% vốn cho nhà đầu tư mới, tương ứng hơn 166,4 triệu cổ phiếu. Giá chào bán không thấp hơn tổng giá trị vốn chủ sở hữu chia cho số cổ phần lưu hành tại thời điểm 31/12/2018..

Thời gian thực hiện của cả 2 phương án phát hành trên đến 31/12/2019, chậm nhất không muộn hơn quý I/2020 nhưng đảm bảo trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày ĐHĐCĐ phê duyệt kế hoạch.

Với số vốn điều lệ tăng thêm sau khi phát hành, VIB có kế hoạch sử dụng tăng cường cấp tín dụng, đầu tư tài sản thanh khoản, đầu tư cơ sở vật chất, đầu tư nâng cấp mạng lưới.

Cổ đông VIB chuẩn bị nhận cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 18% Cổ đông VIB chuẩn bị nhận cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 18%
10 673 56 reviews

(NDH) Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của VIB sẽ tăng lên gần 9.245 tỷ đồng.

 

Ngân hàng

Thông tin thị trường
  • Tất cả
  • Tất cả
  • Hose
  • HNX
  • UPCom
Bình luận mới
Top