Vui lòng chờ trong giây lát

Cơ bản khắc phục xong sở hữu chéo giữa các ngân hàng

(NDH) Theo báo cáo của NHNN, đến tháng 12/2018, cặp sở hữu cổ phần trực tiếp duy nhất còn lại này là ACB và CTCP Bất động sản Hòa Phát - Á Châu. Tỷ lệ sở hữu của ACB tại Hòa Phát- Á Châu là 2,86% và ngược lại là 0,046%.

Tại báo cáo trình Quốc hội mới đây, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết trong thời gian qua đã tiến hành một số biện pháp xử lý, khắc phục, hạn chế tình trạng vi phạm sở hữu cổ phần, sở hữu chéo.

Kết quả, các tổ chức tín dụng (TCTD) đã cơ bản xử lý, khắc phục được một số vi phạm sở hữu cổ phần, sở hữu chéo. Tính đến hết tháng 12/2018, từ mức 7 cặp vào năm 2012, số cặp TCTD sở hữu chéo trực tiếp lẫn nhau về cơ bản đã khắc phục được hết. Đồng thời, việc sở hữu cổ phần trực tiếp lẫn nhau giữa ngân hàng và doanh nghiệp giảm từ 56 cặp tại tháng 6/2012 còn 1 cặp.

Cặp sở hữu cổ phần trực tiếp duy nhất còn lại này là ACB và CTCP Bất động sản Hòa Phát - Á Châu. Tỷ lệ sở hữu của ACB tại Hòa Phát - Á Châu là 2,86% và ngược lại là 0,046%.

Ảnh minh họa: Tuổi trẻ.

NHNN cũng cho biết cơ quan này đã tham mưu Chính phủ trình Quốc hội ban hành Luật Sửa đổi, bổ sung Luật các tổ chức tín dụng, trong đó bổ sung các qy định nhằm xử lý triệt để tình trạng sở hữu chéo, hạn chế, ngăn ngừa việc lạm dụng quyền quản trị, điều hành để phục vụ cho các lợi ích liên quan.

Cụ thể:

(1) Mở rộng phạm vi người liên quan dựa trên mức độ rủi ro của mối quan hệ giữa những người này đối với hoạt động của các TCTD.

(2) Bổ sung qui định không cho phép Chủ tịch HĐQT/ HĐTV, Tổng Giám đốc (Giám đốc) của các TCTD được đồng thời là Chủ tịch/thành viên HĐQT, Chủ tịch/thành viên HĐTV, Chủ tịch công ty, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và các chức danh tương đương của doanh nghiệp khác.

(3) Sửa đổi, bổ sung các tiêu chuẩn, điều kiện đối với các chức danh Chủ tịch HĐQT/HĐTV, thành viên HĐQT/HĐTV, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc của các TCTD theo hướng chặt chẽ hơn.

(4) Sửa đổi, bổ sung quy định về giới hạn sở hữu cổ phần của cổ đông của TCTD cổ phần nhằm đại chúng hóa cổ đông của TCTD cổ phần và hạn chế sự thao túng TCTD của các cổ đông; sửa đổi, bổ sung các quy định về góp vốn, mua cổ phần của các TCTD.

Cơ bản khắc phục xong sở hữu chéo giữa các ngân hàng Cơ bản khắc phục xong sở hữu chéo giữa các ngân hàng
10 2023 56 reviews

(NDH) Theo báo cáo của NHNN, đến tháng 12/2018, cặp sở hữu cổ phần trực tiếp duy nhất còn lại này là ACB và CTCP Bất động sản Hòa Phát - Á Châu. Tỷ lệ sở hữu của ACB tại Hòa Phát- Á Châu là 2,86% và ngược lại là 0,046%.

 

Ngân hàng

Thông tin thị trường
  • Tất cả
  • Tất cả
  • Hose
  • HNX
  • UPCom
Bình luận mới
Top