Vui lòng chờ trong giây lát

CII bị phạt vi phạm hành chính do mua cổ phiếu LGC vượt mức đăng ký

(NDH) UBCKNN thông báo việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE: CII).

Ngày 17/5/2017, Chánh Thanh tra, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ký ban hành Quyết định số 21/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.

Cụ thể, CII bị phạt tiền 55 triệu đồng theo quy định tại Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Do Công ty đã có hành vi vi phạm hành chính là giao dịch không đúngkhối lượng đã đăng ký. CII đăng ký mua 9.546.310 cổ phiếu LGC từ ngày 20/01/2017 đến ngày 18/02/2017. Tuy nhiên ngày 17/02/2017, Công ty đã thực hiện mua 10.238.570 cổ phiếu LGC, mua vượt 692.260 cổ phiếu so với khối lượng đăng ký.

Việc CII mua cổ phiếu LGC nhằm thực hiện theo quyết định của HĐQT về việc nâng lại tỷ lệ sở hữu trên 51% sau khi hạ xuống dưới 49% trong năm 2016. Mục đích việc hạ tỷ lệ sở hữu là để được ghi nhận lợi nhuận từ bán cổ phiếu LGC và hoán đổi trái thiếu CII thành cổ phiếu LGC cho đối tác ngoại Metro Pacific Tollways Corporation vào lợi nhuận sau thuế của Công ty. Bởi theo Thông tư 200 thì phần lợi nhuận này được hạch toán thẳng vào lợi nhuận giữ lại trên bảng cân đối kế toán, điều này theo CII là không phản ánh đúng giá trị ROA, ROE của Công ty.

Mới đây, CII cũng đã làm tương tự đối với cổ phiếu của đơn vị con mới chào sàn là CII E&C (CEE). Vào cuối năm 2016, CII đã gấp rút bán 50% vốn CII E&C, giảm sở hữu từ 99,5% xuống còn 51,1% trong vòng 10 ngày để thực hiện kế hoạch niêm yết cổ phiếu CII E&C trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh.

Ngay sau khi CEE vừa chào sàn, CII đã thông báo đăng ký mua 830.000 cổ phiếu CEE từ ngày 18/05 đến 16/06. Mục đích giao dịch là tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại CII E&C theo Nghị quyết số 37/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/12/2016 của ĐHĐCĐ CII. Hiện CII đang sở hữu 22.335.112 triệu cổ phiếu CII E&C, ứng với tỷ lệ 49% vốn. Nếu giao dịch thành công, CII sẽ nâng sở hữu CII E&C lên 51%.

CII bị phạt vi phạm hành chính do mua cổ phiếu LGC vượt mức đăng ký CII bị phạt vi phạm hành chính do mua cổ phiếu LGC vượt mức đăng ký
10 1635 56 reviews

(NDH) UBCKNN thông báo việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE: CII).

 

Chứng khoán

Thông tin thị trường
  • Tất cả
  • Tất cả
  • Hose
  • HNX
  • UPCom
Bình luận mới
Top