Vui lòng chờ trong giây lát

Chứng khoán Đà Nẵng đặt kế hoạch lãi 50 tỷ, gấp 5 lần 2017

(NDH) Công ty sẽ phát hành 1 triệu cp trả cổ tức và chào bán thêm 7 triệu cp, tăng vốn điều lệ lên 140 tỷ đồng.

Kế hoạch lãi sau thuế 50 tỷ đồng

Tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của CTCP Chứng khoán Đà Nẵng (UPCoM: DSC), các cổ đông đã thông qua kế hoạch lợi nhuận 2018 với 62,5 tỷ lợi nhuận trước thuế và 50 tỷ lợi nhuận sau thuế, cao hơn khoảng 5 lần so với kết quả đạt được trong năm 2017. Kế hoạch cổ tức 2018 là 20% vốn điều lệ.

Doanh thu của DSC trong năm 2017 ghi nhận 19,3 tỷ đồng, vượt 43% kế hoạch và lợi nhuận trước thuế là 12,4 tỷ đồng, hoàn thành 295% kế hoạch được giao (năm 2016 vẫn lỗ 3 tỷ đồng).

Lên phương án phát hành trái phiếu và cổ phiếu

Đại hội cũng thông qua kế hoạch phát hành trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không đảm bảo bằng tài sản với tổng giá trị phát hành 50 tỷ đồng. Mục đích là tăng cường và mở rộng hoạt động cho vay kỹ quỹ; tăng quy mô vốn hoạt động của tổ chức phát hành.

Về phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu, công ty dự tính phát hành thêm 1 triệu cp, tỷ lệ 6:1. Nguồn vốn lấy từ lợi nhuận sau thuế trong năm 2018.

Đồng thời, DSC cũng lên kế hoạch phát hành thêm 7 triệu cp chào bán cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 6:7 với giá chào bán 10.000 đồng/cp. Tổng giá trị cổ phần chào bán dự kiến là 70 tỷ đồng sẽ dùng để bổ sung nguồn vốn cho kế hoạch ngắn hạn và dài hạn của công ty.

Như vậy, với 2 phương án phát hành cổ phiếu, vốn điều lệ của DSC dự kiến sẽ tăng từ 60 tỷ lên 140 tỷ đồng. Số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ bổ sung nguồn vốn giao dịch ký quỹ, mở rộng quy mô công ty, đủ điều kiện thực hiện nghiệp vụ tự doanh đảm bảo kế hoạch cho năm 2018.

Với kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh thì cổ phiếu cũng có bước tăng giá ấn tượng. Cổ phiếu DSC trong 6 tháng qua đã tăng mạnh từ vùng giá 12.000 đồng/cp lên 49.700 đồng/cp vào phiên 13/3.

Chứng khoán Đà Nẵng đặt kế hoạch lãi 50 tỷ, gấp 5 lần 2017 Chứng khoán Đà Nẵng đặt kế hoạch lãi 50 tỷ, gấp 5 lần 2017
10 796 56 reviews

(NDH) Công ty sẽ phát hành 1 triệu cp trả cổ tức và chào bán thêm 7 triệu cp, tăng vốn điều lệ lên 140 tỷ đồng.

 

Chứng khoán

Thông tin thị trường
  • Tất cả
  • Tất cả
  • Hose
  • HNX
  • UPCom
Bình luận mới
Top