Vui lòng chờ trong giây lát

Cho phép viết tắt một số tiêu chí tên và địa chỉ trên hóa đơn

Theo Tổng cục Thuế, trong thời gian qua đơn vị đã nhận được nhiều phản ánh của các Cục Thuế địa phương và doanh nghiệp về việc viết tắt tên, địa chỉ trên hóa đơn.

Nhằm giải quyết vướng mắc này, Tổng cục Thuế đã có công văn gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố, trong đó có những quy định cụ thể về các tiêu chí được viết tắt trên hóa đơn để các đơn vị thực hiện cho thống nhất.

Cụ thể, theo Tổng cục Thuế, tại khoản 2b, Điều 14 Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15-5-2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định: Nội dung trên hóa đơn đã lập: Tiêu thức tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán; tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua; ghi tên đầy đủ hoặc tên viết tắt theo giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh, đăng kí thuế.

Như vậy, về nguyên tắc khi lập (nhận) hóa đơn, tiêu thức tên, địa chỉ của người bán và người mua được ghi theo giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh, giấy chứng nhận đăng kí thuế.

Trường hợp tên, địa chỉ người mua quá dài, người bán được viết ngắn gọn một số danh từ thông dụng như phường thành "P", quận thành "Q" , thành phố thành "TP", Việt Nam thành "VN" hoặc Cổ phần thành "CP", Trách nhiệm Hữu hạn thành "TNHH", khu công nghiệp thành "KCN", Chi nhánh thành "CN"… nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ số nhà, tên đường phố, phường xã, quận, huyện, thành phố, xác định được chính xác tên, địa chỉ doanh nghiệp và phù hợp với đăng kí kinh doanh, đăng kí thuế của doanh nghiệp thì vẫn được xem là hợp pháp và được sử dụng để kê khai khấu trừ thuế.
Cho phép viết tắt một số tiêu chí tên và địa chỉ trên hóa đơn Cho phép viết tắt một số tiêu chí tên và địa chỉ trên hóa đơn
10 2914 56 reviews

Theo Tổng cục Thuế, trong thời gian qua đơn vị đã nhận được nhiều phản ánh của các Cục Thuế địa phương và doanh nghiệp về việc viết tắt tên, địa chỉ trên hóa đơn.

 

Thuế

Thông tin thị trường
  • Tất cả
  • Tất cả
  • Hose
  • HNX
  • UPCom
Bình luận mới
Top