Vui lòng chờ trong giây lát

Chính phủ chỉ định các cơ quan đầu mối triển khai Hiệp định CPTPP

(NDH) Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính là các cơ quan đầu mối triển khai Hiệp định CPTPP.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định chỉ định các cơ quan đầu mối để triển khai thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Theo đó, Bộ Công Thương là cơ quan chủ trì thực hiện các nội dung về: Các điều khoản ban đầu và các định nghĩa chung; thương mại dịch vụ xuyên biên giới; chính sách cạnh tranh; hợp tác và nâng cao năng lực; nâng cao sức cạnh tranh và thuận lợi hóa hoạt động kinh doanh; quy tắc xuất xứ và các thủ tục chứng nhận xuất xứ; phòng vệ thương mại; nhập cảnh tạm thời cho khách kinh doanh...

Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm về nội dung các biện pháp an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật.

Nội dung quản lý hải quan và tạo thuận lợi thương mại do Bộ Tài chính chủ trì. Bên cạnh đó, Bộ này cũng chịu trách nhiệm về các nội dung liên quan tới thuế, bảo hiểm và chứng khoán...

Các thành viên CPTPP chụp hình tập thể sau lễ ký kết CPTPP. Ảnh: Reuters.

Thủ tướng cũng giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan đầu mối cụ thể hóa các nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế tổ chức hoạt động của các cơ quan đầu mối được chỉ định; kịp thời báo cáo những thay đổi trong quá trình triển khai thực hiện, bảo đảm tính liên tục của Hiệp định.

CPTPP được ký kết ngày 8 tháng 3 năm 2018 tại thành phố Santiago, Chile. Hiệp định này chính thức có hiệu lực ở Việt Nam từ ngày 14/1/2019.

CPTPP có 11 thành viên, gồm: Australia, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore và Việt Nam.

Chính phủ chỉ định các cơ quan đầu mối triển khai Hiệp định CPTPP Chính phủ chỉ định các cơ quan đầu mối triển khai Hiệp định CPTPP
10 2031 56 reviews

(NDH) Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính là các cơ quan đầu mối triển khai Hiệp định CPTPP.

 

Vĩ mô

Thông tin thị trường
  • Tất cả
  • Tất cả
  • Hose
  • HNX
  • UPCom
Bình luận mới
Top