Vui lòng chờ trong giây lát

Chính phủ ban hành văn bản hoả tốc về dịch tả lợn châu Phi

(NDH) Nghị quyết nêu rõ về mức hỗ trợ các cơ sở chăn nuôi, doanh nghiệp vừa và nhỏ chịu ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi. Các cơ quan chức năng cũng được giao nhiệm vụ để kiểm soát tác động của dịch bệnh.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết về việc triển khai một số giải pháp cấp bách trong phòng, chống bệnh Dịch tả lợn châu Phi. Theo đó, Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch (được thành lập từ sau khi có dịch) phải xây dựng kế hoạch tổng thể và kịch bản phòng, chống bệnh dịch với nhiều tình huống khác nhau; các cấp địa phương từ tỉnh đến huyện, xã, thôn, doanh nghiệp chăn nuôi và hộ gia đình phải có kế hoạch phòng chống dịch phù hợp với tình hình cụ thể và từng giai đoạn.

Từ tháng 2/2019 đến nay, cả nước phải tiêu hủy trên 2,3 triệu con lợn vì dịch tả lợn châu Phi.

Về cơ chế, chính sách hỗ trợ kinh phí phòng, chống bệnh Dịch tả lợn châu Phi, Nghị quyết nêu rõ sẽ hỗ trợ cơ sở chăn nuôi có lợn buộc phải tiêu hủy do bệnh Dịch tả lợn châu Phi với mức hợp lý. Mức hỗ trợ dưa trên cơ sở giá thành, chi phí chăn nuôi lợn và phù hợp cho từng loại lợn.

Đối với doanh nghiệp chăn nuôi nhỏ và vừa, mức hỗ trợ bằng 30% mức hỗ trợ cho chủ cơ sở chăn nuôi nêu trên nhưng tối đa không quá 30% số lỗ do dịch bệnh sau khi đã sử dụng các quỹ dự phòng và tiền bồi thường bảo hiểm (nếu có).

Ngoài ra, với doanh nghiệp nhỏ và vừa hay chủ hộ nuôi giữ lợn giống cụ kỵ và ông bà, mức hỗ trợ là 500.000 đồng/con lợn đến ngày 31/12.

Nghị quyết cũng yêu cầu các địa phương đẩy mạnh cấu trúc lại ngành chăn nuôi, đa dạng hoá vật nuôi để vù đắp thiếu hụt sản phẩm thịt lợn.

Ngoài ra, Chính phủ khuyến khích các cơ sở, doanh nghiệp thu mua lợn sạch, không nhiễm bệnh để tiêu thụ, cấp trữ đông.

Bộ Thông tin & Truyền thông được giao tổ chức thông tin, tuyên truyền kịp thời, chính xác cho người dân theo nguyên tắc vừa đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch bệnh, vừa bảo vệ sản xuất, tiêu thụ sản phẩm thịt lợn, tránh gây hoang mang trong xã hội; về chính sách hỗ trợ của nhà nước theo nguyên tắc nhà nước và người chăn nuôi cùng chia sẻ những gánh nặng về kinh tế do phát sinh dịch bệnh.

Chính phủ ban hành văn bản hoả tốc về dịch tả lợn châu Phi Chính phủ ban hành văn bản hoả tốc về dịch tả lợn châu Phi
10 1116 56 reviews

(NDH) Nghị quyết nêu rõ về mức hỗ trợ các cơ sở chăn nuôi, doanh nghiệp vừa và nhỏ chịu ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi. Các cơ quan chức năng cũng được giao nhiệm vụ để kiểm soát tác động của dịch bệnh.

 

Thực phẩm

Thông tin thị trường
  • Tất cả
  • Tất cả
  • Hose
  • HNX
  • UPCom
Bình luận mới
Top