Vui lòng chờ trong giây lát

Chi phí tài chính tăng vọt, quý IV Traphaco vẫn lãi ròng 44 tỷ đồng, gấp rưỡi cùng kỳ

(NDH) Tăng chi phí chiết khấu thanh toán và chi phí khác nhưng doanh thu trong kỳ tăng trưởng mạnh giúp lợi nhuận của Traphaco tăng trưởng tốt. Do kết quả kinh doanh ba quý trước nên lũy kế cả năm, doanh thu và lợi nhuận của Traphaco đều giảm nhẹ.

Doanh thu bán hàng của CTCP Traphaco (mã TRA-HOSE) đạt 441,27 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ năm 2013. Biên lãi gộp quý này lên tới 42%, tăng khá so với tỷ lệ 38% cùng kỳ.

Ngoài nguồn thu từ hoạt động kinh doanh chính, doanh thu tài chính và thu nhập khác của Traphaco đều giảm đáng kể. Doanh thu tài chính quý IV chỉ thu về xấp xỉ 1,9 tỷ đồng, lũy kể cả năm đạt 6,71 tỷ đồng, giảm 46% so với cùng kỳ. Nguyên nhân chủ yếu do giảm đáng kể các khoản cổ tức được chia.

Trong khi đó, chi phí tài chính lại tăng vọt, chủ yếu do Traphaco thực hiện các hoản chiết khấu thanh toán. Traphaco cũng phải ghi nhận khoản chi phí khác lên tới 6,7 tỷ đồng, nhều khả năng do công ty phải thực hiện nộp bổ sung khoản tiền thuế bị truy thu.

Mặc dù gia tăng chỉ phí , nhưng riêng quý IV, lợi nhuận ròng của công ty mẹ Traphaco vẫn tăng 52%, đạt 44 tỷ đồng. Tuy nhiên do kết quả kinh doanh ba quý trước suy giảm nên lũy kế cả năm 2014, lợi nhuận ròng của Traphaco giảm 2,3%, đạt 133,6 tỷ đồng.

ĐHCĐ thường niên năm 2014 đã đề ra kế hoạch doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng so với năm 2013, đạt tối thiểu 1.860 tỷ đồng và lợi nhuận ròng 162 tỷ đồng. Tuy nhiên, Traphaco chỉ hoàn thành lần lượt 72% và 82% mục tiêu tối thiểu.

Chi phí tài chính tăng vọt, quý IV Traphaco vẫn lãi ròng 44 tỷ đồng, gấp rưỡi cùng kỳ Chi phí tài chính tăng vọt, quý IV Traphaco vẫn lãi ròng 44 tỷ đồng, gấp rưỡi cùng kỳ
10 3508 56 reviews

(NDH) Tăng chi phí chiết khấu thanh toán và chi phí khác nhưng doanh thu trong kỳ tăng trưởng mạnh giúp lợi nhuận của Traphaco tăng trưởng tốt. Do kết quả kinh doanh ba quý trước nên lũy kế cả năm, doanh thu và lợi nhuận của Traphaco đều giảm nhẹ.

 

Doanh nghiệp

Thông tin thị trường
  • Tất cả
  • Tất cả
  • Hose
  • HNX
  • UPCom
Bình luận mới
Top