Dòng sự kiện : KQKD 9 tháng 2015   Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015   Mùa đại hội cổ đông 2015   Kế hoạch kinh doanh 2015
Đăng ký nhận Newsletter
Mã CK

Cách tính thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng chứng khoán

Theo hướng dẫn tại công văn số 8817/BTC-TCT ban hành ngày 8/7/2013, việc xác định thu nhập từ chuyển nhượng cổ phần cho mục đích thuế Thu nhập cá nhân đối với cổ phần của công ty đại chúng hay không đại chúng đều thống nhất được xem là chuyển nhượng chứng khoán.

Theo đó, có thể hiểu là thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán áp dụng thuế suất là 20% trên thu nhập tính thuế của cả năm hoặc áp dụng thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng chứng khoán từng lần đối với cá nhân cư trú.

Quy định này thay thế hướng dẫn tại công văn số 12501/BTC-CST ngày 20/9/2010, trong đó quy định rằng thu nhập từ chuyển nhượng cổ phần trong các công ty chưa phải công ty đại chúng được xem là thu nhập từ chuyển nhượng vốn và chịu thuế 20% trên thu nhập tính thuế (bằng giá bán trừ giá mua và các chi phí liên quan) đối với cá nhân cư trú.

Cách tính thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng chứng khoán Cách tính thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng chứng khoán
10 2009 56 reviews

Theo hướng dẫn tại công văn số 8817/BTC-TCT ban hành ngày 8/7/2013, việc xác định thu nhập từ chuyển nhượng cổ phần cho mục đích thuế Thu nhập cá nhân đối với cổ phần của công ty đại chúng hay không đại chúng đều thống nhất được xem là chuyển nhượng chứng khoán.

Chia sẻ bài viết này

 • Đọc nhiều nhất
 • Bình chọn
 • Bình luận

Thông tin thị trường

Tất cả
 • GD nhiều nhất
 • Tăng mạnh
 • Giảm mạnh

Tin ảnh

Bình chọn

Nếu có tiền, bạn sẽ chọn kênh đầu tư nào?

 • Chứng khoán
 • Bất động sản
 • Vàng
 • Ngoại tệ
 • Kênh đầu tư khác
chat with random people and chat with strangers in Hope Speak