Vui lòng chờ trong giây lát

Bộ Tài chính hướng đến nâng hạng thị trường chứng khoán, kết nối với các sàn khu vực

(NDH) Thứ trưởng Huỳnh Quang Hải cho biết sẽ tiếp tục củng cố hệ thống pháp lý phát triển thị trường vốn trong dài hạn, mà cụ thể là hoàn thiện Luật Chứng khoán sửa đổi.

Tại Hội nghị Thượng đỉnh kinh doanh Việt Nam thuộc khuôn khổ Diễn dàn Kinh tế thế giới (WEF) ASEAN diễn ra vào chiều nay (13/9), Thứ trưởng Tài chính Huỳnh Quang Hải đã chia sẻ nhiều định hướng của chứng khoán Việt Nam trong thời gian tới.

Sẽ hoàn thiện Luật Chứng khoán "thế hệ 2"

Sau 18 năm vận hành, chứng khoán Việt Nam đã trở thành thị trường có tốc độ phát triển nhanh nhất về quy mô và thanh khoản trong khu vực. Ông cũng khẳng định thị trường hiện đã hoàn chỉnh về cấu trúc với thị trường cổ phiếu, trái phiếu Chính phủ và chứng khoán phái sinh.

Quy mô thị trường vốn tăng gấp 4 lần năm 2012 và tương đương 117% GDP, từng bước có sự phát triển cân bằng với thị trường tín dụng ngân hàng.

Thời gian tới, Thứ trưởng Huỳnh Quang Hải cho biết sẽ tiếp tục củng cố khung khổ pháp lý phát triển thị trường vốn, thị trường chứng khoán trong dài hạn mà cụ thể sẽ hoàn thiện Luật Chứng khoán "thế hệ 2".


Thứ trưởng Tài chính Huỳnh Quang Hải nói về thị trường chứng khoán. Ảnh: H. Ly.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính sẽ đẩy mạnh phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp huy động vốn trái phiếu, đặc biệt là vốn trung và dài hạn, từng bước cân bằng giữa kênh huy động vốn qua thị trường vốn và kênh tín dụng ngân hàng.

Công tác kiểm tra, giám sát cũng sẽ được tăng cường để thị trường vốn phát triển ổn định, công khai, minh bạch.

Thứ trưởng cũng cho biết định hướng của Bộ Tài chính là sẽ thực hiện nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam, kết nối với một số sàn giao dịch chứng khoán trong khu vực và thu hút mạnh mẽ sự tham gia của nhà đầu tư nước ngoài.

Cơ cấu lại thị trường bảo hiểm

Đối với thị trường bảo hiểm, Bộ Tài chính sẽ sửa đổi Luật Kinh doanh bảo hiểm và tiếp tục cơ cấu lại thị trường, nâng cao năng lực tài chính, quản trị rủi ro.

Phía cơ quan quản lý cũng sẽ khuyến khích và hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển các sản phẩm mới. Thứ trưởng Huỳnh Quang Hải cũng nêu ra định hướng cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, thúc đẩy sự tham gia năng động của khu vực tư nhân trong phát triển thị trường dịch vụ tài chính.

Giai đoạn 2012-2017, doanh thu thị trường bảo hiềm đã tăng bình quân 24%/năm. Đến năm 2017, quy mô thị trường này mới tương đương 2,64% GDP, tăng trưởng 25% với năm 2016. Đại diện Bộ Tài chính khẳng định với chính sách khuyến khích đa dạng hoá các sản phẩm bảo hiểm, cải thiện môi trường kinh doanh và ngày càng hoàn thiện khung khổ pháp lý, thị trường bảo hiểm Việt Nam còn rất nhiều tiềm năng cho các nhà đầu tư tham gia.

Bên cạnh việc đổi mới, cải cách khu vực tài chính, thị trường tài chính, đại diện Bộ Tài chính cũng khẳng định mục tiêu của Chính phủ Việt Nam là duy trì tốc độ tăng trưởng GDP (6,7 -7%/năm ở giai đoạn 2018-2020), ổn định lãi suất, lạm phát, nợ công và các cân đối vĩ mô.

Trong đó, chính sách tài khóa sẽ được điều hành nhằm góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Điển hình như việc thu NSNN đã được cải cách để tạo điều kiện cho doanh nghiệp, khuyến khích đầu tư đổi mới khoa học công nghệ. Thu NSNN từ sản xuất kinh doanh giai doạn 2012-2017 nhờ đó tăng bình quân 12%, tỷ lệ động viên trên 20%.

Bội chi NSNN được kiểm soát chặt chẽ để đảm bảo an toàn, bền vững nợ công. Danh mục nợ công đă được tái cơ cấu theo hướng tăng tỷ trọng vốn huy động từ thị trường trong nước, tái cơ cấu kỳ hạn của danh mục và chi phí vay nợ. Từ mức nợ công 63,6%GDP năm 2016 trong đó nợ Chính phù là 51,8%GDP, dư nợ công cuối năm 2018 ước tính khoảng 61,4% GDP, đảm bảo trong giới hạn cho phép.

Tương lai, Thứ trưởng Huỳnh Quang Hải khẳng định sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách tài chính để huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, cải cách tài chính ngân sách theo hướng công khai, minh bạch, tiếp cận với thông lệ quốc tế.

Bộ Tài chính cũng khẳng định kiểm soát nợ công, thực hiện tốt chiến lược vay và trả nợ nước ngoài, nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng vốn, bảo đảm khả năng trả nợ.

Bộ Tài chính hướng đến nâng hạng thị trường chứng khoán, kết nối với các sàn khu vực Bộ Tài chính hướng đến nâng hạng thị trường chứng khoán, kết nối với các sàn khu vực
10 3218 56 reviews

(NDH) Thứ trưởng Huỳnh Quang Hải cho biết sẽ tiếp tục củng cố hệ thống pháp lý phát triển thị trường vốn trong dài hạn, mà cụ thể là hoàn thiện Luật Chứng khoán sửa đổi.

 

Chứng khoán

Thông tin thị trường
  • Tất cả
  • Tất cả
  • Hose
  • HNX
  • UPCom
Bình luận mới
Top