Vui lòng chờ trong giây lát

BIDV lãi trước thuế quý I đạt 2.521 tỷ đồng, tăng 1,4%

(NDH) Lợi nhuận riêng lẻ của ngân hàng đạt 2.262 tỷ đồng, tăng 6,9%.

Chia sẻ tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, ông Lê Ngọc Lâm, phụ trách Ban điều hành Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV (HoSE: BID) cho biết tổng tài sản quý I đạt 1,34 triệu tỷ đồng, tăng 2,2% so với đầu năm. Tín dụng đạt 1,26 triệu tỷ đồng, tăng 4,1% so với đầu năm, trong đó dự nợ cho vay tổ chức và dân cư tăng 4% so với đầu năm.

Nguồn vốn huy động tăng 2,2% so với đầu năm đạt 1,057 triệu tỷ đồng. Về chất lượng tín dụng, nợ xấu hợp nhất 1,74%, nợ xấu riêng lẻ 1,64%. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 2.521 tỷ đồng tăng 1,4% so với cùng kỳ. Lợi nhuận riêng lẻ đạt 2.262 tỷ đồng tăng 6,9%.

Năm 2019, BIDV đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất 10.300 tỷ đồng, tăng 8,73% so với thực hiện năm trước. Kế hoạch này của BIDV giảm so với mức 10.500 tỷ đồng mà ngân hàng đã công bố trong tài liệu ĐHĐCĐ trên website hôm 16/4.

Trả lời về vấn đề này ông Phan Đức Tú, Chủ tịch HĐQT, cho biết ban lãnh đạo đánh giá lại khả năng và nhận thấy hoàn toàn thực hiện được về chỉ tiêu doanh thu nhưng ngân hàng sẽ tăng trích lập dự phòng 200 tỷ điều chỉnh giảm kế hoạch lợi nhuận. Khoản trích lập dự phòng hợp nhất của BIDV trong năm 2019 dự kiến là 20.200 tỷ đồng.

BIDV lãi trước thuế quý I đạt 2.521 tỷ đồng, tăng 1,4% BIDV lãi trước thuế quý I  đạt 2.521 tỷ đồng, tăng 1,4%
10 1433 56 reviews

(NDH) Lợi nhuận riêng lẻ của ngân hàng đạt 2.262 tỷ đồng, tăng 6,9%.

 

Ngân hàng

Thông tin thị trường
  • Tất cả
  • Tất cả
  • Hose
  • HNX
  • UPCom
Bình luận mới
Top