Vui lòng chờ trong giây lát

Becamex IJC: Sẽ chi 219 tỷ đồng thanh toán cổ tức 2014 vào quý 4/2015

Tỷ lệ cổ tức năm 2014 với 8% bằng tiền mặt sẽ "ngốn" hết 219 tỷ đồng của công ty, dự kiến sẽ được chi trả vào quý 4 năm nay. Nếu cân đối được nguồn thu, công ty sẽ chi trả sớm hơn, đại diện công ty cam kết. Mức cổ tức dự chi cho năm 2015 cũng ở tỷ lệ 8% bằng tiền mặt.

Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (Becamex IJC) công bố Biên bản và Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2015, phiên họp ngày 17/4/2015.

Năm 2014, Becamex IJC hợp nhất đạt 1.049 tỷ đồng doanh thu và 230 tỷ đồng lợi nhuận, tương đương 77% và 75% kế hoạch đề ra. ĐHCĐ thường niên đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2015 với các chỉ tiêu tài chính hợp nhất tăng trưởng so với mức thực hiện năm vừa qua. Cụ thể, Tổng doanh thu kế hoạch ước đạt 1.240 tỷ đồng, tăng 19%, LNST ước đạt 253 tỷ đồng, tăng 10%.

Tại ĐHCĐ, giải trình về việc không hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2014, ông Đỗ Quang Ngôn, Tổng giám đốc công ty cho biết mặc dù tình hình kinh tế phát triển, thị trường bất động sản vẫn chưa thực sự thuận lợi để triển khai kinh doanh. Công ty sẽ thực hiện điều chỉnh chính sách bán hàng nhằm cân đối lại quỹ đất tạo dựng giá trị lợi ích lâu dài trong tương lai.

Năm 2015, IJC sẽ xây dựng kế hoạch kinh doanh ngắn và dài hạn đối với dự án Đông Đô Đại Phố (có quỹ đất lớn) để đạt được kế hoạch đề ra.

Tỷ lệ cổ tức năm 2014 với 8% bằng tiền mặt sẽ "ngốn" hết 219 tỷ đồng của công ty, dự kiến sẽ được chi trả vào quý 4 năm nay. Nếu cân đối được nguồn thu, công ty sẽ chi trả sớm hơn, đại diện công ty cam kết. Mức cổ tức dự chi cho năm 2015 cũng ở tỷ lệ 8% bằng tiền mặt.

Về kế hoạch trả nợ 500 tỷ đồng trái phiếu, ông Trịnh Thanh Hùng, Phó Tổng giám đốc công ty cho biết 300 tỷ đồng sẽ được chi trả vào tháng 6 và 200 tỷ đồng vào tháng 12. Nguồn tiền lấy từ khoản tiền mặt hiện có và thu từ hoạt động kinh doanh bất động sản.

Becamex IJC: Sẽ chi 219 tỷ đồng thanh toán cổ tức 2014 vào quý 4/2015 Becamex IJC: Sẽ chi 219 tỷ đồng thanh toán cổ tức 2014 vào quý 4/2015
10 3906 56 reviews

Tỷ lệ cổ tức năm 2014 với 8% bằng tiền mặt sẽ "ngốn" hết 219 tỷ đồng của công ty, dự kiến sẽ được chi trả vào quý 4 năm nay. Nếu cân đối được nguồn thu, công ty sẽ chi trả sớm hơn, đại diện công ty cam kết. Mức cổ tức dự chi cho năm 2015 cũng ở tỷ lệ 8% bằng tiền mặt.

 

Doanh nghiệp

Thông tin thị trường
  • Tất cả
  • Tất cả
  • Hose
  • HNX
  • UPCom
Bình luận mới
Top