Vui lòng chờ trong giây lát

Bán ớt mang về 93 tỷ đồng, HNG lãi 21,5 tỷ đồng quý I, gấp đôi cùng kỳ

(NDH) Tổng nợ vay trong kỳ của HNG giảm 735 tỷ đồng xuống còn 13.426 tỷ đồng, tương đương 47% tổng tài sản.

Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (Mã: HNG) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I.

Doanh thu thuần đạt 558,5 tỷ đồng, tăng 19% cùng kỳ năm trước. Trái cây đóng góp tỷ trọng 63% trong cơ cấu doanh thu và tăng 127% so với cùng kỳ năm trước. Ớt cũng đóng góp 93 tỷ đồng doanh thu quý này mà năm trước không có.

Trong kỳ, HNG chuyển nhượng phần vốn góp tại CTCP Chăn nuôi Gia Lai, vì vậy ghi nhận thanh lý các khoản đầu tư 72 tỷ đồng. Cùng với đó, lãi vay các công ty khác cũng giảm 56%, chỉ còn 59 tỷ đồng.

Đơn vị: tỷ đồng

Các loại chi phí bán hàng, chi phí quản lý đều tăng, trong khi chi phí tài chính lại giảm. Do đó, lợi nhuận sau thuế ghi nhận 21,5 tỷ đồng, tăng 113% cùng kỳ năm trước. Trong đó, lãi cổ đông công ty mẹ đạt 20,4 tỷ đồng, tăng 183%. EPS tương ứng 23 đồng.

HNG có sự thay đổi khá nhiều về nợ vay. Tổng nợ vay trong kỳ giảm 735 tỷ đồng còn 13.426 tỷ đồng (tương đương 47% tổng tài sản). Trong đó HNG có 12.134 tỷ đồng vay dài hạn các ngân hàng.

Tồn kho trong kỳ đạt 1.284 tỷ đồng, tăng 27% so với đầu kỳ, chủ yếu là chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang.

Bán ớt mang về 93 tỷ đồng, HNG lãi 21,5 tỷ đồng quý I, gấp đôi cùng kỳ Bán ớt mang về 93 tỷ đồng, HNG lãi 21,5 tỷ đồng quý I, gấp đôi cùng kỳ
10 3647 56 reviews

(NDH) Tổng nợ vay trong kỳ của HNG giảm 735 tỷ đồng xuống còn 13.426 tỷ đồng, tương đương 47% tổng tài sản.

 

Doanh nghiệp

Thông tin thị trường
  • Tất cả
  • Tất cả
  • Hose
  • HNX
  • UPCom
Bình luận mới
Top