Vui lòng chờ trong giây lát

Andbanc Investments Sif-Vietnam Value And Income Portfolio đăng ký mua 850.000 cổ phiếu VHL

(NDH) Giao dịch dự kiến được thực hiện từ 16/1/2017 đến 14/2/2017.

- Tên tổ chức thực hiện giao dich: Andbanc Investments Sif-Vietnam Value And Income Portfolio

- Mã chứng khoán: VHL

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.660.600 CP (tỷ lệ 10,38%)

- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Thanh Tùng

- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT

- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Phó Tổng Giám đốc

- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)

- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Đức Minh

- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Thành viên BKS

- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Cán bộ, nhân viên công ty

- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)

- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 850.000 CP

- Mục đích thực hiện giao dịch: Mua cổ phiếu

- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh

- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 16/01/2017

- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 14/02/2017.

Andbanc Investments Sif-Vietnam Value And Income Portfolio đăng ký mua 850.000 cổ phiếu VHL Andbanc Investments Sif-Vietnam Value And Income Portfolio đăng ký mua 850.000 cổ phiếu VHL
10 3389 56 reviews

(NDH) Giao dịch dự kiến được thực hiện từ 16/1/2017 đến 14/2/2017.

 

Doanh nghiệp

Thông tin thị trường
  • Tất cả
  • Tất cả
  • Hose
  • HNX
  • UPCom
Bình luận mới
Top