Vui lòng chờ trong giây lát

Agribank chào bán trái phiếu ra công chúng thu 3.962 tỷ đồng

(NDH) Tỷ lệ phát hành thành công lên tới hơn 99%.

Ngày 26/12/2018, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank).

Theo báo cáo, Agribank đã thực hiện phân phối 3.961.937 trái phiếu (mệnh giá 1 triệu đồng/trái phiếu).

Đây là trái phiếu không chuyển đổi, thời gian 10 năm. Tiền lãi trái phiếu được trả sau, định kỳ 1 năm 1 lần. Thời hạn đăng ký mua từ ngày 5/12 đến 24/12/2018.

Lãi suất trái phiếu áp dụng cho toàn bộ thời hạn 10 năm là lãi suất thả nổi được xác định bằng lãi suất tham chiếu cộng với 1,1%/năm. Mục đích phát hành trái phiếu đợt này của Agribank là tăng trưởng thêm nguồn vốn dài hạn đáp ứng nhu cầu cho vay.Agribank chào bán trái phiếu ra công chúng thu 3.962 tỷ đồng Agribank chào bán trái phiếu ra công chúng thu 3.962 tỷ đồng
10 2334 56 reviews

(NDH) Tỷ lệ phát hành thành công lên tới hơn 99%.

 

Ngân hàng

Thông tin thị trường
  • Tất cả
  • Tất cả
  • Hose
  • HNX
  • UPCom
Bình luận mới
Top