Vui lòng chờ trong giây lát

ACB được phát hành cổ phiếu tăng vốn lên 16.627 tỷ đồng

(NDH) Với sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước, ACB sẽ tăng vốn thông qua phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 30%.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có văn bản chấp thuận tăng vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP Á Châu (HNX: ACB) từ 12.886 tỷ đồng lên hơn 16.627 tỷ đồng theo phương án đã được cổ đông thông qua tại phiên họp thường niên 2019. Với phương án này, ACB sẽ chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 30%, tương đương phát hành thêm hơn 374 triệu cổ phiếu.

Văn bản chấp thuận của NHNN có hiệu lực trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày ký.

NHNN yêu cầu ACB thực hiện việc tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật, tuân thủ về giới hạn sở hữu cổ phần của các cổ đông và giám sát việc chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông nước ngoài, để đảm bảo ACB và các cổ đông ngoại tuân thủ giới hạn sở hữu cổ phần.

Ngân hàng sẽ sử dụng 2.035 tỷ đồng để tăng vốn cho hoạt động tín dụng, đầu tư trái phiếu Chính phủ và bổ sung nguồn vốn trung dài hạn. Phần còn lại khoảng 1.706 tỷ đồng sẽ được dùng để mua sắm thêm tài sản cố định, xây dựng cơ bản, mua sắm công cụ dụng cụ phục vụ hoạt động của ACB và các chi nhánh, cùng với các dự án trong năm 2019.

ACB được phát hành cổ phiếu tăng vốn lên 16.627 tỷ đồng ACB được phát hành cổ phiếu tăng vốn lên 16.627 tỷ đồng
10 341 56 reviews

(NDH) Với sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước, ACB sẽ tăng vốn thông qua phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 30%.

 

Ngân hàng

Thông tin thị trường
  • Tất cả
  • Tất cả
  • Hose
  • HNX
  • UPCom
Bình luận mới
Top