Vui lòng chờ trong giây lát

Có 211 kết quả tìm kiếm IFC
  • 01:48, 18/06/2010

    Tháng 7 sẽ có Sổ tay kinh doanh trái phiếu

    Hội thảo thuyết trình về Sổ tay quy trình giao dịch và quản lý rủi ro kinh doanh trái phiếu (dự thảo lần 2), đã được Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA) phối hợp với Công ty Tài chính quốc tế (IFC) tổ chức ngày 17/6
    Tháng 7 sẽ có Sổ tay kinh doanh trái phiếu
Top