Vui lòng chờ trong giây lát

RSS là gì?

RSS (Really Simple Syndication) là dịch vụ cung cấp thông tin cực kỳ đơn giản, dành cho việc phân tán và khai thác nội dung thông tin Web từ xa. Công nghệ của RSS cho phép những độc giả thường xuyên của một website (có cung cấp RSS) có thể theo dõi các cập nhật của site đó khi đã nhúng RSS được website cung cấp vào site của mình.

Các giới hạn sử dụng:

Các kênh tin RSS liệt kê ở trên được cung cấp miễn phí cho cá nhân và tổ chức phi lợi nhuận. Chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp rõ các thông tin cần thiết khi bạn sử dụng các nguồn kênh tin này từ NDH.vn.
Nếu bạn định ghi dưới dạng văn bản, hãy ghi: "NDH.vn”; Nếu bạn định ghi dưới dạng đồ họa, hãy sử dụng biểu tượng của NDH.vn đi kèm trong mỗi nguồn tin.
NDH.vn hoàn toàn có quyền yêu cầu bạn ngừng cung cấp và phân tán thông tin dưới dạng này ở bất kỳ thời điểm nào và với bất kỳ lý do nào.

Top