Dòng sự kiện : KQKD quý 4 và cả năm 2014   Tác động của giá dầu giảm   Tác động của thông tư 36   
Đăng ký nhận Newsletter
Mã CK

Điều khoản sử dụng

Website này là cổng thông tin được giám sát chặt chẽ bởi Người đồng hành. Quý vị vui lòng ghi rõ nguồn “Người đồng hành” khi phát hành lại thông tin từ cổng thông tin này.Khi truy cập hoặc tải thông tin từ trang tin này, mặc nhiên bạn đã chấp nhận tuân thủ các điều khoản và điều kiện nêu trong Nội dung này.

Sở hữu trí tuệ

  1. Nội dung trên trang www.ndh.vn là tài sản của Người đồng hành, thuộc quyền sở hữu của Người đồng hành, được bảo hộ theo pháp luật của nước CHXHCN Việt Nam. Toàn bộ nội dung của trang web không thể được mô phỏng, chuyển giao, xuất bản hoặc phân phối dưới bất kỳ hình thức nào mà không được Người đồng hành đồng ý trước bằng văn bản.
  2. Thương hiệu và logo xuất hiện trên trang web này là tài sản của Người đồng hành và không được sử dụng trên bất kỳ trang web nào khác mà không được Người đồng hành đồng ý trước bằng văn bản.
  3. Tuỳ thuộc yêu cầu hoạt động, Người đồng hành có thể điều chỉnh tổng thể việc sử dụng website hoặc các nội dung cũng như chức năng của website mà không cần báo trước. Trong những trường hợp này, chúng tôi cũng không chịu bất cứ trách nhiệm gì đối với bất cứ thiệt hại nào do việc thay đổi Website gây ra.

Miễn trừ trách nhiệm

  1. Tính xác thực của thông tin - Thông tin trên trang web này được Người đồng hành nỗ lực cung cấp một cách trung thực và chính xác nhất, được biên soạn từ các nguồn tin đáng tin cậy theo sự đánh giá của Người đồng hành. Trong trường hợp cần thiết, chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi các thông này bất kỳ lúc nào và không cần phải thông báo trước.
  2. Sự chậm trễ của thông tin - Trong giờ giao dịch, các chỉ số HoSE, HNX và UPCOM chạy trên Người đồng hành đều bị chậm 15 giây. Người đồng hành không chịu bất kỳ trách nhiệm nào trong khoảng thời gian trễ tin đã được thông báo trước này.
  3. Lỗi thông tin - Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ sai sót hoặc nội dung thiếu chính xác nào trong trang web này phát sinh từ những tình huống không thể quy trách nhiệm cho Người đồng hành. Chúng tôi đồng thời không chịu trách nhiệm về những hậu quả ngoài ý muốn xảy ra khi việc cung cấp thông tin trên trang web bị gián đoạn, trì hoãn hoặc hư hỏng kéo dài do mất điện, hỏng đường dây điện thoại, hỏng Internet hoặc các tình huống ngoài khả năng kiểm soát của chúng tôi.
  4. Mục đích cung cấp thông tin của trang web - Trang web này chỉ phục vụ mục đích cung cấp thông tin, Người đồng hành không gợi ý bất cứ hành động nào, cũng như không đề nghị, thuyết phục, chào mời mua/bán chứng khoán/bất kỳ công cụ tài chính nào, hoặc cung cấp bất kỳ lời tư vấn hoặc dịch vụ đầu tư nào; Người sử dụng chỉ nên coi các thông tin trên trang là các tài liệu tham khảo cho hoạt động động kinh doanh, tài chính, đầu tư, phòng ngừa rủi ro, đầu cơ, tư vấn pháp lý hay tư vấn về kế toán hoặc lấy làm cơ sở cho việc ra quyết định đầu tư nào của chính người sử dụng, nhân viên kế toán của người sử dụng, hay các tài khoản quản lý hoặc ủy thác của người sử dụng, và người sử dụng nên tham khảo ý kiến của người tư vấn, luật sư, người tư vấn kế toán và thuế liên quan đến bất cứ giao dịch nào.

Trách nhiệm của bạn

Khi truy cập vào trang tin Người đồng hành, bạn đã đồng ý bồi thường và miễn trừ Người đồng hành khỏi bất kỳ hình thức khiếu nại nào từ bên thứ ba xuất phát từ việc sử dụng thông tin trên trang Người đồng hành của bạn và miễn trừ mọi hình thức thiệt hại, phí tổn, hành động, khiếu kiện, khiếu nại, bồi thường, chi phí (bao gồm cả chi phí pháp lý), hoặc trách nhiệm mà Người đồng hành phải gánh chịu do hậu quả của việc sử dụng trang web nói trên hoặc do bạn vi phạm hoặc không tuân thủ bất kỳ nội dung nào trong bản Điều khoản Sử dụng này.

Liên kết

Người đồng hành không làm đại diện cho các trang web hay đường liên kết khác.Chúng tôi chỉ cung cấp những đường liên kết tới các trang web khác của bên thứ ba (“Trang web của bên thứ ba”) nhằm mục đích đem lại sự tiện lợi cho người sử dụng.Nếu bạn quyết định truy cập vào các trang web liên kết, bạn phải tự chịu mọi rủi ro và tự có biện pháp phòng chống các loại vi-rút hoặc các yếu tố gây hại khác. Các đường liên kết không ngụ ý rằng Người đồng hành tài trợ hoặc liên kết với bất kỳ đơn vị nào có sản phẩm hoặc dịch vụ được trình bày ở đó. Người đồng hành không chịu trách nhiệm về những tài liệu do bên thứ ba soạn thảo hoặc xuất bản mà họ có đường liên kết trên trang web của Người đồng hành.

Thông tin do bạn cung cấp

Bất kỳ tài liệu nào được gửi đến Người đồng hành, kể cả bằng e-mail hoặc qua các trang web, được xem là không cần phải bảo mật. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về những tài liệu này dưới bất kỳ hình thức nào và mặc nhiên chúng tôi được toàn quyền mô phỏng, sử dụng, công bố, trình bày, chuyển thể, sáng tạo và phân phối những tài liệu này đến mọi người vô hạn định. Hơn nữa, chúng tôi sẽ được toàn quyền sử dụng bất kỳ ý tưởng, bí quyết hoặc kỹ thuật có trong những tài liệu này cho bất kỳ mục đích nào bao gồm, nhưng không giới hạn, trong việc phát triển, xây dựng và tiếp thị sản phẩm hợp nhất với những tài liệu đó. Bạn phải đảm bảo những tài liệu gửi đến Người đồng hành phù hợp cho việc xuất bản và bạn đồng ý bồi thường cho Người đồng hành nếu bất kỳ bên thứ ba nào khiếu kiện Người đồng hành liên quan đến những tài liệu này.

Luật pháp và Quyền khởi kiện

Các Điều khoản sử dụng này được điều chỉnh và diễn giải theo luật pháp Việt Nam. Mọi tranh chấp phát sinh liên quan tới các Điều khoản sử dụng này hoặc bất kỳ tranh chấp phát sinh liên quan tới Trang web, đều có thể đệ trình lên các tòa án có thẩm quyền đóng tại Hà Nội, Việt Nam để giải quyết.