Vui lòng chờ trong giây lát

98% cổ phiếu phát hành mới của LienVietPostBank được phân phối

(NDH) Đợt phát hành cho cán bộ công nhân viên và cổ đông hiện hữu khá thành công khi chỉ còn gần 2 triệu cổ phiếu chưa được phân phối.

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank, mã LPB-UPCoM) vừa thông qua sơ bộ kết quả chào bán cổ phần ra công chúng.

Theo đó, toàn bộ 38,7 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016 với tỷ lệ 6% đã được phân phối cho các cổ đông. Nguồn phát hành được lấy từ vốn chủ sở hữu của Ngân hàng.

Ngoài ra, LPB còn huy động vốn mới từ các nhà đầu tư bao gồm 32,9 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu và 32,29 triệu cổ phiếu cho CBCNV (tương đương tỷ lệ phát hành 5% - mức tối đa mà một tổ chức được quyền phát hành cho CBCNV).

Tổng cộng, LPB phát hành 104 triệu cổ phiếu trong đợt này và đã có 102 triệu cổ phiếu được phân phối tới các cổ đông (tương đương khoảng 98%). Còn khoảng 611.727 cổ phiếu phát hành cho CBCNV chưa được phân phối hết. Lượng cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu chưa được bán thành công là 1,375 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 4,17%.

Cổ phần chưa phân phối hết sẽ được chào bán cho 3 nhà đầu tư cá nhân gồm ông Hoàng Anh Thế, ông Phạm Đình Tiến và bà Bùi Thúy Hà. Trong đó, riêng ông Thế dự kiến sẽ mua 1,87 triệu cổ phiếu.

Nếu phân phối thành công số cổ phần còn lại, vốn điều lệ của LPB sẽ tăng thêm 1.040 tỷ đồng.

Số vốn huy động dự kiến sử dụng để đầu tư, nâng cấp thêm trang thiết bị, cơ sở vật chất, bao gồm nâng cấp, sửa chữa trụ sở, văn phòng làm việc, mua sắm trang thiết bị; đầu tư mở rộng mạng lưới Chi nhánh/Phòng giao dịch và tăng cường dầu tư cho các Phòng Giao dịch Bưu diện theo kế hoạch cụ thể.

LienVietPostBank cũng sẽ hiện đại hoá hệ thống công nghệ thông tin phục vụ công tác quản trị ngân hàng và cung ứng các sản phẩm dịch vụ ngân hàng mới. Số vốn huy động thêm cũng nhằm đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn theo quy định của NHNN trước sự gia tăng của quy mô tổng tài sản.

98% cổ phiếu phát hành mới của LienVietPostBank được phân phối 98% cổ phiếu phát hành mới của LienVietPostBank được phân phối
10 1117 56 reviews

(NDH) Đợt phát hành cho cán bộ công nhân viên và cổ đông hiện hữu khá thành công khi chỉ còn gần 2 triệu cổ phiếu chưa được phân phối.

 

Ngân hàng

Thông tin thị trường
  • Tất cả
  • Tất cả
  • Hose
  • HNX
  • UPCom
Bình luận mới
Top