Vui lòng chờ trong giây lát

61 doanh nghiệp chốt quyền cổ tức tuần 14 - 20/5

(NDH) Nước giải khát Hạ Long (HLB) giao dịch UPCoM chốt quyền cao nhất tuần 60% bằng tiền. Một số doanh nghiệp lớn khác cũng chốt quyền tỷ lệ cao như MEF 35%, DRL 30%, SGN 30%...

61 doanh nghiệp chốt quyền cổ tức tuần này, chủ yếu chi trả bằng tiền. Nhiều doanh nghiệp giao dịch UPCoM chốt quyền tỷ lệ cao như MEF 30%, SGN 30%, MKP 20%... Trong đó, HLB chốt quyền với 60% bằng tiền, là doanh nghiệp có tỷ lệ chi trả cao nhất tuần.

Trên sàn HOSE, một số doanh nghiệp lớn cũng thực hiện chốt quyền cổ tức như PNJ 2%, DGW 8%, TMP 18%, TAC 24%...

Trên sàn HNX, danh sách chốt quyền cổ tức khá nhiều, có thể lấy ví dụ như CAG 1,93%, PCE 9%, TDN 5%...

Sau đây là chi tiết lịch chốt quyền cổ tức tuần.

61 doanh nghiệp chốt quyền cổ tức tuần 14 - 20/5 61 doanh nghiệp chốt quyền cổ tức tuần 14 - 20/5
10 134 56 reviews

(NDH) Nước giải khát Hạ Long (HLB) giao dịch UPCoM chốt quyền cao nhất tuần 60% bằng tiền. Một số doanh nghiệp lớn khác cũng chốt quyền tỷ lệ cao như MEF 35%, DRL 30%, SGN 30%...

 

Doanh nghiệp

Thông tin thị trường
  • Tất cả
  • Tất cả
  • Hose
  • HNX
  • UPCom
Bình luận mới
Top