Vui lòng chờ trong giây lát

5 NHTM sẽ là trọng tâm xử lý năm 2017

(NDH) Đối với 5 ngân hàng này, NHNN đã báo cáo đến Bộ Chính trị. Bộ Chính trị đã có kết luận chi tiết về 5 ngân hàng này. Thủ tướng sẽ xem xét phê duyệt trước khi NHNN thực hiện vào đầu năm 2017. Dự kiến, việc xử lý sẽ bắt đầu năm 2017.

Báo cáo tại buổi họp báo cuối năm 2016, ông Nguyễn Văn Hưng, Phó chánh thanh tra, Cơ quan Thanh tra giám sát (NHNN) cho biết năm 2016 là năm kết thúc đề án tái cơ cấu nợ xấu theo Đề án 254. Trong năm qua, NHNN tiếp tục tập trung xử lý các vấn đề liên quan đến mô hình tổ chức tín dụng, năng lực điều hành, năng lực tài chính và xử lý nợ xấu.

Số lượng tổ chức tín dụng thu hẹp dần thông qua hợp nhất sáp nhập tự nguyện đúng pháp luật. Năng lực tài chính của hầu hết các NHTM đã được nâng lên một bậc, các tổ chức yếu kém đã được nhận diện về số lượng và vấn đề trọng yếu cần tái cơ cấu. Trên cơ sở đạt được và đánh giá hoạt động, NHNN tiếp tục xử lý vấn đề còn tồn tại trong việc kiểm soát rủi ro, sở hữu tại các ngân hàng.

Tính đến thời điểm 30/11, nợ xấu giảm còn 2,46%. Tỷ lệ nợ xấu giảm do các TCTD đã tập trung các nguồn lực vào dự phòng rủi ro, bán tài sản đảm bảo. Lý do khiến tỷ lệ nợ xấu, số nợ xấu bán cho VAMC giảm do nợ xấu phát sinh trong năm 2016 giảm.

Các vấn đề trọng yếu có nguy cơ rủi ro cao, NHNN đã đánh giá khách quan trung thực để tìm ra phương án giải quyết các vấn đề như sở hữu chéo, đầu tư chéo giữa các TCTD và giữa TCTD và doanh nghiệp.

Ông Hưng cũng cho biết 5 TCTD yếu kém sẽ là các ngân hàng trọng tâm xử lý trong năm 2017. Năm tổ chức này đã được nêu rõ gồm 3 ngân hàng mua lại 0 đồng, (Ngân hàng Xây dựng, Ngân hàng Đại dương, Ngân hàng Dầu khí Toàn cầu), và 2 NHTM. Trên cơ sở đánh giá toàn bộ tình hình hoạt động, mặc dù các ngân hàng này đã được cải thiện không gây ra đổ vỡ toàn hệ thống nhưng vẫn cần biện pháp xử lý dứt điểm.

NHNN đã xây dựng phương án xử lý cụ thể đối với 5 ngân hàng này. Phương án đã được NHNN thừa quyền Chính phủ trình lên Bộ Chính trị. Bộ Chính trị đã có kết luận cụ thể, chi tiết. Trên cơ sở kết luận của Bộ Chính trị, NHNN đã có báo cáo chi tiết trình Thường trực Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt trước khi thực hiện vào đầu năm 2017.

Đối với quỹ tín dụng nhân dân, NHNN đã có tờ trình Thủ tướng để xử lý quỹ tín dụng cơ sở không có khả năng phục hồi.
Tóm lại, trên cơ sở nhận diện TCTD yếu kém, NHNN đã xây dựng hoàn thiện các phương án. Khi được phê duyệt, NHNN sẽ triển khai trong giai đoạn 2016-2020, để có thể đạt mục tiêu lớn năm 2020. Chi tiết đề án NHNN đang trình lên Chính phủ. Các thông tin chi tiết chưa thể công bố trong buổi họp hôm nay.
5 NHTM sẽ là trọng tâm xử lý năm 2017 5 NHTM sẽ là trọng tâm xử lý năm 2017
10 2186 56 reviews

(NDH) Đối với 5 ngân hàng này, NHNN đã báo cáo đến Bộ Chính trị. Bộ Chính trị đã có kết luận chi tiết về 5 ngân hàng này. Thủ tướng sẽ xem xét phê duyệt trước khi NHNN thực hiện vào đầu năm 2017. Dự kiến, việc xử lý sẽ bắt đầu năm 2017.

 

Tài chính

Thông tin thị trường
  • Tất cả
  • Tất cả
  • Hose
  • HNX
  • UPCom
Bình luận mới
Top