Vui lòng chờ trong giây lát

5 khu vực cát Sơn La được phê duyệt đấu giá quyền khai thác khoáng sản

UBND tỉnh Sơn La mới ban hành quyết định phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường năm 2018 ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản đối với 5 khu vực cát trên sông Mã.

5 khu vực đấu giá quyền khai thác khoáng sản gồm: Bản Mường Nưa II, xã Mường Lầm có diện tích 5,847 ha; Khu 2, bản Mường Tợ, xã Mường Lầm, bản Mâm diện tích 3,064 ha; bản Luấn II, xã Chiềng Sơ 12,293 ha; bản Tân Tiến, xã Chiềng Sơ 5,911 ha; bản Cánh Kiến, xã Nà Nghịu diện tích 10,942 ha.

Các khu vực này nằm trong quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Sơn La đến năm 2020, định hướng đến năm 230 đã được HĐND tỉnh Sơn La phê duyệt tại nghị quyết số 71 ngày 8/12/2017.

UBND tỉnh chỉ định Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) chủ trì, phối hợp với các sở ngành liên quan, UBND huyện Sông Mã tổ chức thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Các sở Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với sở TN&MT lập dự toán kinh phí, lựa chọn và hợp đồng thuê tổ chức đấu giá chuyên nghiệp để thực hiện phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản cùng một sở ban ngành khác. Sở Tài chính phối hợp xác định giá, bước giá cho phiên đấu giá, số tiền đặt trước và tiêu chí vốn chủ sở hữu của tổ chức tham gia, trình Chính phủ phê duyệt.

5 khu vực cát Sơn La được phê duyệt đấu giá quyền khai thác khoáng sản 5 khu vực cát Sơn La được phê duyệt đấu giá quyền khai thác khoáng sản
10 946 56 reviews

UBND tỉnh Sơn La mới ban hành quyết định phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường năm 2018 ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản đối với 5 khu vực cát trên sông Mã.

 

Bất động sản

Thông tin thị trường
  • Tất cả
  • Tất cả
  • Hose
  • HNX
  • UPCom
Bình luận mới
Top