Vui lòng chờ trong giây lát

2 năm, dự án Đại học Quốc gia tại Hòa Lạc cần thêm gần 2.000 tỷ

Tổng nhu cầu vốn bổ sung để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc giai đoạn 2019 - 2020 là 1.893 tỷ đồng.

Cụ thể, theo văn bản về việc bổ sung vốn trung hạn giai đoạn 2016-2020 cho Dự án đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc của Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa gửi Văn phòng Chính phủ, trong tổng số vốn gần 2.000 tỷ đồng cần bổ sung thêm trên (từ báo cáo của Đại học Quốc gia Hà Nội), trong đó, công tác quy hoạch là 5,45 tỷ đồng, công tác chuẩn bị đầu tư là 31,67 tỷ đồng, dự án giải phóng mặt bằng 442,95 tỷ đồng, dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư (QH-HN01) 246,3 tỷ đồng.

Ngoài ra, trong tổng số vốn bổ sung trên cũng sẽ dành để xây dựng dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật chung (375,59 tỷ đồng), xây dựng khu ký túc xá (343 tỷ đồng), xây dựng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (448 tỷ đồng).

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, trước đó Bộ đã có công văn báo cáo Thủ trướng Chính phủ phương án phân bổ nguồn dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, theo đó Dự án đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc dự kiến được bổ sung từ dự phòng trung hạn giai đoạn này là 1.000 tỷ đồng.

Hiện nay Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang rà soát, xây dựng lại phương án trình Thủ tướng Chính phủ.

Cũng trong văn bản của mình, dẫn báo cáo của Đại học Quốc gia Hà Nội về một số kết quả thực hiện dự án giai đoạn 2002-2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, đến tháng 9/2018, Đại học Quốc gia Hà Nội đã chi trả bồi thường 894,49 ha đạt tỷ lệ 73,21%, chưa bồi thường 327,24 ha. Hiện Đại học Quốc gia Hà Nội đang triển khai 6/21 dự án thành phần.

Về tổng vốn đã huy động, đến hết 2018 vốn đã huy động từ các nguồn để đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội là 1,98 tỷ đồng (tương đương với số vốn cần bổ sung thêm trong hai năm 2019-2020). Trong đó, vốn đầu tư phát triển là 1,61 tỷ đồng, vốn ODA là 375 tỷ đồng.

2 năm, dự án Đại học Quốc gia tại Hòa Lạc cần thêm gần 2.000 tỷ 2 năm, dự án Đại học Quốc gia tại Hòa Lạc cần thêm gần 2.000 tỷ
10 2592 56 reviews

Tổng nhu cầu vốn bổ sung để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc giai đoạn 2019 - 2020 là 1.893 tỷ đồng.

 

Quy hoạch

Thông tin thị trường
  • Tất cả
  • Tất cả
  • Hose
  • HNX
  • UPCom
Bình luận mới
Top