Vui lòng chờ trong giây lát

12 doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền

SFN, SVI, HRC, VTV, TRA, TIE, DAE, LAS, REE, L18, HVG và VC1 thông báo chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức bằng tiền.

* Ngày 14/3/2014, Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn (mã SFN-HNX) trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (mỗi cổ phiếu được nhận 800 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 13/2/2014.

* Ngày 4/3/2014, Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa (mã SVI-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 2/2013 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 14/2/2014.

* Ngày 28/2/2014, Công ty Cổ phần Cao su Hòa Bình (mã HRC-HOSE) thông báo về việc chia cổ tức đợt 1/2013 với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 14/2/2014.

* Ngày 26/3/2014, Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng (mã VTV-HNX) tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1/2013 với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng). Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/2/2014.

* Ngày 6/3/2014, Công ty Cổ phần Traphaco (mã TRA-HOSE) tạm ứng cổ tức lần 2/2013 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 18/2/2014.

* Ngày 11/3/2014, Công ty Cổ phần TIE (mã TIE-HOSE) thanh toán cổ tức đợt 1/2013 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 17/2/2014.

* Ngày 10/4/2014, Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại Tp. Đà Nẵng (mã DAE-HNX) trả cổ tức bằng tiền đợt 3/2012 với tỷ lệ 1%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 100 đồng) và tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 2/2013 với tỷ lệ 7%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 18/2/2014.

* Ngày 5/3/2014, Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao (mã LAS-HNX) tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1/2013 với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 20/2/2014.

* Ngày 31/3/2014, Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (mã REE-HOSE) trả cổ tức tạm ứng năm 2013 bằng tiền với tỷ lệ 16%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.600 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 21/2/2014.

* Ngày 25/4/2014, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18 (mã L18-HNX) trả cổ tức bằng tiền năm 2013 với tỷ lệ 13,5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.350 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 24/2/2014.

* Ngày 20/3/2014, Công ty Cổ phần Hùng Vương (mã HVG-HOSE) thanh toán cổ tức đợt 1/2013 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 25/2/2014.

* Ngày 30/5/2014, Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 (mã VC1-HNX) tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1/2013 với tỷ lệ 16%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.600 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 28/2/2014.

12 doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền 12 doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền
10 3425 56 reviews

SFN, SVI, HRC, VTV, TRA, TIE, DAE, LAS, REE, L18, HVG và VC1 thông báo chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức bằng tiền.

 

Cổ phiếu

Thông tin thị trường
  • Tất cả
  • Tất cả
  • Hose
  • HNX
  • UPCom
Bình luận mới
Top